22 iulie 2024
Chisinau
Social

Şcoala profesională nr.10, la jumătate de veac de existenţă

Loading
Social Şcoala profesională nr.10, la jumătate de veac de existenţă
Şcoala profesională nr.10, la jumătate de veac de existenţă

scoala-profesionala-nr-10

 

Şcoala profesională nr.10 din sectorul Ciocana al ca­pitalei a îmbrăcat, pe 22 aprilie, haine de sărbătoare – instituţia a împlinit 50 de ani de existenţă. Pe timpuri, instituţia era renumită prin faptul că producea pompe pentru Uzina de automobi­le „Lihaciov” din Rusia. Iar acum pregăteşte muncitori calificaţi pentru economia naţională în domeniul in­dustriei, transporturilor şi al serviciilor.

 

Irina Rusu, directoarea școlii, ne-a relatat că instituţia pe care o conduce pregăteşte muncitori la specialităţile: lăcătuş la repararea automobilelor, electromecanic as-censoare, strungar multiprofil, lă­cătuş la întreţinerea şi repararea sistemelor de ventilaţie şi condiţi­onare a aerului, electromecanic as­censoare, electrogazosudor-montator, electromecanic la utilaj fri­gorific şi comercial. În prezent, la Şcoala profesională nr.10 îşi fac studiile 318 elevi.

„Lucrurile din şcolile profesi­onale încep să se modernizeze, încercăm să asigurăm calitatea în­văţământului prin modernizarea curriculei şcolare, avem partene­riate cu agenţi economici, care ne ajută în dotarea cabinetelor pentru ore practice. Avem o colaborare fructuoasă cu sindicatele. Acestea ne ajută permanent la luarea unor decizii, oferă ajutor material pen­tru întremarea sănătăţii salaria­ţilor. Există şi probleme de ordin juridic, în care noi cerem opinia sindicatelor, fiind vorba de preve­deri ale Codului muncii, Codului educaţiei. Angajaţii, membri de sindicat, beneficiază gratis de bile­te pentru odihna copiilor în tabere de vară”, a specificat Irina Rusu.

Sursa citată a adăugat că toţi elevii primesc lunar o bursă în mă­rime de 330 de lei. Totodată, copiii care se implică în creaţia tehnică beneficiază şi de premii băneşti. Leonid Ţapu, Andrei Patrache sunt mândria şcolii. Au doar 18 ani, dar activează cu succes la întreprinderi de profil, a menţionat Irina Rusu.

În acelaşi timp, Mihai Ghilca, preşedintele comitetului sindical al Şcolii profesionale nr.10, a men­ţionat că 

44 dintre cei 56 de anga­jaţi ai instituţiei sunt membri de sindicat. „Majoritatea sunt maiştri sau profesori care au o vechime în muncă de 30-40 de ani. Nu sunt membri de sindicat doar pensio­narii care sunt angajaţi în câmpul muncii. Totodată, la şcoală acti­vează 15 tineri specialişti, care sunt şi sindicalişti activi”.

Efim Bujoreanu, vicepreşedinte al Federaţiei Sindicatelor din In­dustria Constructoare de Maşini şi Aparate şi în Învăţământul de Profil „SindRăutMaş”, a subliniat că Şcoala profesională nr.10 este una dintre puţinele care au putut face faţă schimbărilor ce au avut loc în societate de-a lungul anilor. „S-a reuşit păstrarea bazei tehni­co-materiale. Mulţi elevi ai Şcolii profesionale nr.10 efectuează ore practice la SA „Moldovahidro­maş”, nivelul lor de studii fiind sa­tisfăcător.

Din păcate, puţini elevi după absolvirea şcolii se angajează la această uzină, pentru că sunt ne­mulţumiţi de salariu. La etapa ac­tuală, industria din Republica Mol­dova este pe post de cenuşăreasă. În ţară nu există un minister al industriei. Sunt câteva persoane la Ministerul Economiei, care se ocu­pă de puţinele întreprinderi ce mai funcţionează în ţară. Constatăm cu regret că SA „Alimentarmaş” este la pământ. Alte întreprinderi din domeniul industriei constructoa­re de maşini şi aparate sunt şi ele într-o situaţie dificilă”, a subliniat Efim Bujoreanu.

„Acum, sărbătorim cu bucurie 50 de ani împliniți de către școală, care este un jubileu frumos, când se pot face anumite bilanțuri. Pen­tru o instituţie de învăţământ este totuşi o vârstă tânără, de aceea, noi le urăm tuturor profesorilor din această instituţie de învăţământ mult succes pe viitor, la mai mult şi la mai mare. Şcoala profesională nr.10 trece prin multe greutăţi la etapa actuală. Sunt convins că un astfel de colectiv puternic va face faţă şi mai departe greutăţilor”, a menţionat vicepreşedintele Fede­raţiei „SindRăutMaş”.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand