16 iunie 2024
Chisinau
Social

Schimbul de mâine: investim azi, ca să avem mai puține probleme în viitor

Loading
Social Schimbul de mâine: investim azi, ca să avem mai puține probleme în viitor
Schimbul de mâine: investim azi, ca să avem mai puține probleme în viitor
facebook.com

Pe 6 noiembrie curent, la Colegiul Agroindustrial din Ungheni s-a desfășurat o nouă sesiune de instru­ire a studenților din ultimul an de studiu – viitori potențiali angajați, care urmează să se încadreze pe piața muncii. Evenimentul s-a de­rulat în cadrul proiectului realizat de Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova cu susținerea financiară a Fundației „Friedrich Ebert Moldova”.

La această sesiune, tinerii studenți au fost informați și li s-au format abilități și cunoștințe la tematica „Drepturile lucrăto­rilor în domeniul securității și sănătății în muncă”. Astfel, Andrei Țiuleanu, profesor la acest colegiu și tânăr formator în cadrul proiectului „Drepturile tinerilor la locul de muncă”, a venit cu o prezentare despre drepturile, dar și obligațiile atât ale angaja­torului, cât și ale salariatului, privind securi­tatea și sănătatea în muncă (SSM).

El a adus la cunoștința studenților in-formații vizând ce trebuie să cunoască despre SSM un tânăr atunci când se anga­jează, precum: informarea despre atribuțiile pe care le va avea la locul de muncă și ris­curile pe care le implică viitoarea activitate, necesitatea de a primi o instruire inițială și periodică în domeniul SSM, implicit, des­pre măsurile de protecție pe care trebuie să le aplice, controlul medical la angajare și periodic; ce echipament de protecție trebu­ie să îi fie asigurat și cum să fie echipat co­rect la locul de muncă; dreptul de a refuza executarea unei munci care pune în pericol viața sa ori a altor colegi, ce să întreprin­dă în caz de accident de muncă și care ar fi acțiunile pentru a acorda primul ajutor ș. a.

La activitate au fost prezenți responsabi­lii de proiect din partea CNSM: Sergiu Iurcu, consilier superior, și din partea Fundației „Friedrich Ebert Moldova” – Dan Palihovici.

Ei au menționat importanța cunoașterii de către tineri a drepturilor lor atunci când urmează să se angajeze și să semneze un contract individual de muncă. De aseme­nea, au menționat cât de important este să îți cunoști drepturile în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, deoarece nerespectarea cerințelor în domeniu poate conduce la dezvoltarea unor boli profesio­nale, la dizabilitate sau chiar poate costa viața.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand