25 iunie 2024
Chisinau
Social

Schimb de experiență între sindicaliști din structurile de forță  

Loading
Social Schimb de experiență între sindicaliști din structurile de forță  
Schimb de experiență între sindicaliști din structurile de forță  
sindicate.md

Sindicatul „DEMNITATE” a făcut bilanțul activității în anul curent și a trasat prioritățile pentru anul viitor, în cadrul plenarei lărgite a Consiliu­lui sindicatului, care s-a desfășurat la Chișinău, cu participarea partene­rilor sociali.

La plenară au venit să-şi împăr­tăşească experienţa sindicalistă şi oaspeți din străinătate: Roma Katiniene,

președintele Sindicatului poliţienesc din Lituania, precum şi Igor Poplavski, preşedintele Sindicatului personalului atestat, din cadrul Ministerului Afaceri­lor Interne din Ucraina.

Angela Otean, preşedintele Sindica­tului „DEMNITATE”, a făcut o retrospec­tivă a activităţilor desfășurate pe par­cursul anului, a remarcat punctele forte, dar a împărtăşit și decepţiile pe margi­nea mai multor aşteptări legate de îm­bunătăţirea condiţiilor de muncă, de re­munerare şi a garanţiilor sociale.

Prezentă la activitate, Jana Costachi, secretar general la Ministerul Afacerilor Interne, a punctat obiectivele strategice pe care conducerea MAI şi le propune să le implementeze în mod prioritar, dar şi cerinţele ce sunt puse în faţa perso­nalului ministerului. Parteneriatul social şi solicitările sindicatelor se încadrează perfect în priorităţile de viitor ale con­ducerii MAI.

La rândul său, Arcadie Afteniuc, şef adjunct al Inspectoratului General al Po­liţiei, a venit cu un discurs detaliat despre paşii şi acţiunile conducerii instituției în vederea respectării prevederilor Con­tractului Colectiv de Muncă în dome­niul retribuirii muncii supra program şi pe timp de noapte, precum şi îmbună­tăţirea dotării cu echipament.

Mihail Laşcu, preşedintele Federaţiei „SINDLEX”, a reiterat necesitatea strin­gentă a dezvoltării dialogului social pentru consolidarea capacităţilor deci­zionale sindicaliste.

Alături de membrii Sindicatului„DEMNITATE” a fost, online, și Igor Zubcu, președintele Confederației Na-ționale a Sindicatelor din Moldova, care a vorbit despre prioritățile mișcării sin­dicale la nivel național.

Este de remarcat faptul că oaspeţii din străinătate au venit cu o expertiză internaţională în domeniul sindical, iar preşedintele Sindicatului „DEMNITATE”, Angela Otean, şi Igor Poplavscki, preşe­dintele Sindicatului personalului atestat din cadrul MAI din Ucraina, au semnat un Acord de cooperare în domeniul sin­dical.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand