18 aprilie 2024
Chisinau
Social

Schimb de experiență între femei din diferite țări

Loading
Social Schimb de experiență între femei din diferite țări
Schimb de experiență între femei din diferite țări

 

 

forum-international-femei

Foto: vocea.md

O întrunire anuală a fe­meilor din mai multe țări a avut loc recent la Sofia, Bulgaria. Pe parcursul lu­crărilor au fost discutate mai multe probleme, ceea ce atestă că agenda întru­nirii a fost încărcată.

 

Dr. Evelina Parvanova, atât în discursul său, cât și în multiple­le comentarii, a trasat, ca un fir roșu, ideea că „numai prin unirea forțelor femeilor, a reprezentan­telor din diferite organizații din astfel de țări ca Germania, Bul­garia, România, Moldova, Albania, Muntenegru, Bosnia și Herțegovina, Macedonia etc., se va putea obține ceea ce se dorește”.

Directorul executiv al UBFDM, Anna Kirilova, a menționat „că ar fi bine ca femeile să fie mai acti­ve. Este clar că femeia e mai mult preocupată de problemele coti­diene și de cele casnice, dar dacă se doresc rezultate, nu trebuie să așteptăm ca cineva să vină și să rezolve problemele noastre. Numai prin activism vom obține niște rezultate concrete”, a con­chis Anna Kirilova.

 

g_social

Numai prinunirea forțelor femeilor se va putea obține ceea ce se dorește

 

Tot în cadrul întrunirii a avut loc un workshop cu genericul „Managementul organizațiilor și întreprinderilor”, evenimentul fiind moderat de Anke Bruhl-Tschuck din Germania.

În baza analizei rezultate­lor chestionarelor, aceasta a menționat cum trebuie să lu­creze organizațiile astăzi. A po­vestit despre tehnici, mecanis­me și resursele existente și cum trebuie folosite toate acestea în condiții când tehnologiile avan­sează. Totodată, Anke Bruhl-Tschuck a aflat care sunt nevoile organizațiilor naționale, specifi­cul fiecărei țări în parte, pentru a face recomandări. La rândul său, fiecare reprezentant de țară a prezentat un raport succint pri­vind situația reală și problemele cu care se confruntă în manage­mentul întreprinderii.

În raportul său, subsemnata a relatat despre situația politică și economică din Republica Mol­dova. În special m-am referit la puterea de cumpărare a moldo­venilor care este scăzută, iar piața de desfacere este mică. Femeile și tineretul pleacă peste hotare și populația îmbătrânește. Totoda­tă, la întrunire, a fost prezentată publicația „Vocea poporului”.

În cadrul dezbaterilor, s-a menţionat că ziarul ar putea servi drept o platformă de comunicare și schimb de experiență, deoare­ce apare în două limbi, română și rusă. Ideea a fost salutată de femei din diferite țări. La începu­tul lunii iulie se va face bilanțul concursului „Cea mai prietenoa­să întreprindere de familie”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand