25 iunie 2024
Chisinau
Social

Schimb de bune practici între sindicaliștii din organele de forță din Moldova și Turcia

Loading
Social Schimb de bune practici între sindicaliștii din organele de forță din Moldova și Turcia
Schimb de bune practici între sindicaliștii din organele de forță din Moldova și Turcia
sindlexmd.com

„Activitatea sindicatelor și a partenerilor sociali în condițiile economiei de piață și a globalizării pieței de muncă” – a constituit genericul unui seminar internațional, organizat în perioada 12-20 august 2023 în orașul Ankara, capi­tala Turciei, la care au participat un grup de sindicaliști din cadrul Sindicatului „Demnitate” și Asociației Sindicale „Gardianul”, organizații membre ale Federației Sindicatelor din Moldova „Sindlex”.

Astfel, 25 de lideri sindicali din cadrul Inspectora­tului General al Poliției și de la Agenția Națională a Penitenciarelor au fost familiarizați cu procedurile le­gislative și condițiile de muncă ale salariaților, mem­bri de sindicat, din cadrul Sindicatului „Türk Metal”, unul dintre cele mai mari sindicate din Turcia.

Potrivit informațiilor oferite de Sindicatul „Demni­tate”, participanții la această activitate au beneficiat de o informare teoretică și practică despre mana­gementul sindical. Sindicaliștii au făcut schimb de experiență și de bune practici în ceea ce privește ne­gocierea garanțiilor sociale pentru salariați.

Precizăm că sindicaliștii moldoveni au avut posi­bilitatea să participe la lucrările acestui seminar în conformitate cu prevederile Acordului la colabora­re încheiat între Sindicatul „Demnitate” și Federația Internațională a Sindicatelor din Eurasia.

Amintim că anterior, în perioada 12-13 mai curent, un grup de sindicaliști din Turcia au participat la fo­rumul „Marea familie sindical-polițienească”, orga­nizat de către Sindicatul „Demnitate”, unde au fost abordate problemele cu care se confruntă salariații, membri de sindicat, din structurile de forță.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand