14 iunie 2024
Chisinau
Economie

„Satul European”, un program cu care putem schimba viața oamenilor de la ţară

Loading
Economie „Satul European”, un program cu care putem schimba viața oamenilor de la ţară
„Satul European”, un program cu care putem schimba viața oamenilor de la ţară
calm.md

În cadrul Programului Naţio­nal de Dezvoltare Locală „Satul European” au fost depuse 724 de dosare. Afirmația aparține vicepremierului Andrei Spînu, ministru al Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale. Ofici­alul a menţionat, într-o con­ferinţă de presă, că cetăţenii Republicii Moldova merită să aibă condiţii de trai similare celor din Uniunea Europeană.

„Moldovenii merită să aibă condiţii de trai ca în Uniunea Eu­ropeană şi este de datoria noas­tră, ca guvernare, să transformăm în realitate acest obiectiv. După identificarea proiectelor, în cadrul concursului pentru dezvoltare lo­cală, 724 de proiecte au fost apli­cate. Acest lucru demonstrează că lucrurile pot fi schimbate în ţară, iar noi trebuie să le oferim oportunităţi credibile, precum este programul „Satul European”, pentru a aduce condiţii mai bune pentru locuitori. Din cele 724 de proiecte aplicate şi evaluate la prima etapă, 717 au fost admise. În Regiunea Nord, au fost aplicate 203 proiecte, în centrul ţării – 337 de proiecte, în sudul Republicii Moldova – 156 şi în UTA Găgăuzia – 28 de proiecte. Valoarea totală a proiectelor depuse este de aproxi­mativ 2,8 miliarde de lei. În buge­tul statului au fost alocate 670 de milioane pentru implementarea acestor proiecte, inclusiv 200 de milioane alocate prin rectificarea bugetului”, a menţionat Andrei Spînu.

 

Guvernul va finanța contribuția primăriilor pentru proiectele atrase din sursele externe

„Este evident că această sumă nu este suficientă pentru acope­rirea cheltuielilor tuturor proiec­telor depuse. Or, după evaluarea tehnică finală a proiectelor depu­se de către primării, vom căuta suport la partenerii noștri de dez­voltare, astfel încât să reușim să finanțăm cât mai multe din aceste inițiative. Pentru prima dată, Gu­vernul va finanța contribuția pri­măriilor pentru proiectele atrase din sursele externe”, a relevat vi­cepremierul.

Din proiectele depuse, apa şi canalizarea rămân prioritare pen­tru primari şi pentru autoritățile centrale. De menționat că peste un miliard de lei ori 46% din va­loarea proiectelor sunt solicitări pentru construcția, extinderea, modernizarea sistemelor de ali­mentare cu apă, de epurare şi de canalizare pentru instituțiile publice locale. Alte priorități ţin de iluminatul stradal, eficiența energetică şi reabilitarea clădirilor publice, energie verde şi resur­se regenerabile, infrastructură și pentru categoriile defavorizate.

Conform ministrului Infrastruc­turii, după evaluarea tehnică a ce­rerilor de finanțare va fi elaborat un raport privind rezultatele. Ra­portul va fi prezentat autorității de elaborare a politicii de dez­voltare regională pentru întoc­mirea proiectului Documentului Unic de Program și prezentarea acestuia pentru avizare Consiliului Național de Coordonare a Dez­voltării Regionale și Locale și, ul­terior, spre aprobare prin hotărâre de Guvern.

„Toate aceste proceduri vor fi îndeplinite operativ, astfel încât la finele lunii mai să demareze pri­mele proiecte”, a precizat Andrei Spînu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand