18 mai 2024
Chisinau
Economie

Sătenii vor putea să-şi perfecteze poliţe de asigurări chiar la ei în localitate

Loading
Economie Sătenii vor putea să-şi perfecteze poliţe de asigurări chiar la ei în localitate
asigurari-auto

Foto: hoening-finanz.de

Patru asociaţii de economii şi împrumut (AEÎ) au încheiat, de curând, contracte cu câteva com­panii de asigurări pentru a pre­sta servicii de intermediere în asigurări, bancassurance. La pri­ma etapă, asociaţiile de economii şi împrumut vor opera, prepon­derent, cu poliţele de asigurări obligatorii – RCA, carte verde şi asigurarea de sănătate la ieşi­rea din ţară.

 

În condiţiile în care se simte tot mai multă presiune din partea băncilor co­merciale în ceea ce priveşte costul resur­selor financiare, asociaţiile de economii şi împrumut sunt nevoite să depună mai mult efort pentru a câştiga credibilitate în faţa clientului. De aceea, introducerea în statutul lor a unei noi activităţi, cea de bancassurance, este o oportunitate l, legea permite asociaţiilor să presteze o gamă largă de asigurări, atât obligatorii, cât şi facultative.

„Asociaţiile de economii şi împru­mut trebuie să devină multifuncţionale, astfel încât clientul să poată beneficia de cât mai multe servicii – să semneze contracte de împrumut sau asigurări, să transfere bani etc. şi să atragă clienţii printr-o deservire calitativă. Activitatea de intermediere în asigurări este un pas spre atingerea acestui scop, iar efectul cel mai bun este menţinerea clienţilor. Dacă un client nu a beneficiat de un împrumut la asociaţie, dar a venit şi a făcut o asigurare, el va afla oricum des­pre oferta de creditare. Cred că bancas­surance dă mai curând stabilitate asoci­aţiilor decât profit, deşi companiile de asigurări le va plăti comisioane pentru contractele semnate”, explică Eduard Balan, directorul executiv al Asociaţi­ei Centrale de Economii şi Împrumut „Uniunea Centrală”.

 

Orice noutate este întâmpinată cu suspiciune

 

Deşi despre posibilitatea de a efectua tranzacţii de intermediere în asigurări se vorbeşte de aproape doi ani, puţine aso­ciaţii sunt dispuse să accepte noua pro­vocare. Acest lucru se întâmplă din cau­za că majoritatea directorilor de asociaţii sunt sceptici în privinţa reuşitei sau nu vor să-şi complice activitatea, mai ales că domeniul asigurărilor este reglemen­tat de mai multe legi şi acte normative pe care trebuie să le cunoască.

 

g_economie

Oamenii din zona rurală ştiu foarte puţin despre asigurări sau apelează la agenţii de asigurări din localitate doar pentru a procura poliţa RCA sau Carte verde

 

Deocamdată, doar două asociaţii de economii şi împrumut au semnat con­tracte cu companiile de asigurări, iar al­tele două sunt în procesul de pregătire a documentelor necesare. Este vorba de asociaţiile din comuna Ciorescu (mun. Chişinău), din satul Mihăileni (raionul Râşcani), din satul Ştefăneşti (raionul Floreşti) şi cea din oraşul Ungheni.

„Dorim să ne extindem şi să accesăm un domeniu nou pentru noi şi sperăm să avem succes, deşi acum este greu de făcut careva previziuni. Am discutat cu colegi de la mai multe asociaţii şi ştiu că nu toţi sunt entuziasmaţi să execute o activitate de intermediere în asigurări. Noi vom da exemplu, lucrurile se vor urni din loc şi tot mai multe asociaţii vor opta pentru agest gen de servicii”, menţionează Ghenadie Fluierari, direc­tor AEÎ “Microîmprumut” Ciorescu. El a mai spus că va încerca să semneze, mai întâi, contracte pentru poliţele de asi­gurări obligatorii, să înţeleagă care este avantajul noii activităţi şi dacă va obţine efectul dorit, va include în oferta asocia­ţiei şi alte tipuri de asigurări.

Sergiu Cozmolici, directorul AEÎ „Mi­crocredit” Ungheni, argumentează că „Această activitate va fi, în primul rând, o sursă adiţională de venit şi o diversi­ficare a produselor. În al doilea rând, folosim posibilităţile pe care le oferă legea. În vară am introdus activitatea de bancassurance în statutul asociaţiei şi vrem să prestăm astfel de servicii. De fapt, ceea ce vom face noi este tot o acti­vitate de brokeraj în asigurări şi cred că primele asigurări pe care le vom semna vor fi poliţele RCA şi Casco. Nu cred că vom opta pentru asigurări în agricul­tură, mai ales că şi companiile evită să facă acest lucru”.

 

asigurari

Foto: groupstatus.ru

 

„Localitatea în care activăm este una mare, cu mai mult de patru mii de lo­cuitori, dintre care o mie sunt membri în asociaţia noastră şi sperăm că şi ce­rerea pentru serviciile de asigurări va fi una destul de înaltă. Totodată, sunt mulţi agenţi economici şi ne gândim să atragem asigurări în agricultură, deşi ar fi ceva mai dificil să le explicăm avan­tajul”, zice Angela Liulceac, directoare AEÎ Mihăileni. În opinia sa, oamenii din zona rurală ştiu foarte puţin despre asi­gurări sau apelează la agenţii de asigu­rări din localitate doar pentru a procura poliţa RCA sau Carte verde şi de aceea, directorii de asociaţii care vor să obţină şi profit din activitatea bancassurance trebuie să deruleze, concomitent, cam­panii de informare.

Dacă pentru AEÎ activitatea de ban­cassurance este mai mult o posibilitate de atragere a noilor clienţi, atunci noua colaborare permite companiilor de asi­gurări să-şi lărgească şi mai mult re­ţeaua de vânzări şi să-şi crească, astfel, portofoliul de clienţi şi primele brute subscrise. Întrebată dacă faptul că AEÎ vor presta astfel de servicii va influenţa cumva activitatea şi posibilităţile altor intermediari de pe piaţa de asigurări, cum ar fi agenţii sau brokerii de asigu­rări, directoarea companiei de asigurări “Galas” SA, Vera Vieru a spus că „Prin încheierea contractelor de colaborare cu asociaţiile de economii şi împrumut, companiile de asigurări nu exclud şi nici nu substituie colaborarea cu brokerii de asigurare. Legea reglementează clar care sunt criteriile legale de activitate pentru fiecare participant profesionist. Mai mult decât atât, fiecare participant are locul său pe piaţă, iar piaţa oferă condiţii egale concurenţiale pentru ob­ţinerea încrederii clientului”.

 

Asociaţiile de economii şi împrumut sunt entităţi financiare care activează pe teritoriul unui sat sau centru raional şi acordă populaţi­ei împrumuturi. În funcţie de capitalizarea lor, sunt divizate în aso­ciaţii de tip A, B şi C. Doar cele de tip B pot atrage depuneri financi­are din rândul populaţiei. Potrivit raportului anual al CNPF, în 2012 activau 320 de asociaţii care au oferit membrilor săi împrumuturi în valoare de 273,9 mil. de lei, în creştere cu 7,7 la sută faţă de anul precedent. Circa 33 020 de persoane au beneficiat de împrumutu­rile AEÎ în 2012, iar valoarea medie a unui împrumut a constituit 8 296 de lei. Membrii AEÎ au făcut depuneri în valoare totală de 120 mil. de lei, într-o creştere cu 15,3 la sută comparativ cu 2011.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand