23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din telecomunicaţii

Loading
Social Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din telecomunicaţii
Sărbătoarea profesională a lucrătorilor din telecomunicaţii
moldtelecom-riscani

Foto: vocea.md

Redacţia ziarului „Vocea poporului” s-a deplasat iarăși în teritoriu. De data asta, punctul de des­tinaţie a fost unul din ra­ioanele de nord ale Mol­dovei, Rîşcani.

 

Datorită lui Tudor Semeniuc, preşedintele Consiliului interra­mural al sindicatelor din raionul Rîşcani, care a organizat la cel mai înalt nivel aflarea noastră în raion, colaboratorii redacţiei reuşind să viziteze mai multe întreprinderi, să discute cu reprezentanţii di­verselor sindicate de ramură din raion, cu lucrători de rând şi cu reprezentanți ai administraţiei. Astfel, noi am aflat din prima sursă informații despre situaţia din di­verse domenii, despre viaţa cotidi­ană a sindicatelor din teritoriu, dar şi a celor pentru care activează ele.

 

Ziua mondială

 

Una din cele mai memorabile vizite a fost cea de la subdiviziunea operatorului naţional „Moldtele­com” de la Rîşcani. Apropo, moti­vul din care am ales această între­prindere ca fiind prima în relatarea noastră despre vizita în raionul respectiv, a fost sărbătoarea profe­sională a lucrătorilor din comuni­caţii. Pe 17 mai este marcată Ziua Mondială a Telecomunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale – denu­mirea oficială a sărbătorii.

Preşedintele comitetului sin­dical „Moldtelecom” din Râşcani, Tatiana Maximciuc, inginer coor­donator telecomunicaţii, a fost cea care ne-a amintit despre apropie­rea acestui eveniment remarcabil. Ni s-a părut firesc să o cităm pen­tru a-i felicita pe toți salariații din domeniu:

„Aș dori să adresez felicitări tuturor angajaților din domeniul telecomunicațiilor cu ocazia săr­bătorii profesionale! Le doresc tuturor sănătate, succese în activi­tate, bunăstare în familie și tot bi­nele din lume!” a declarat Tatiana Maximciuc.

 

g_social

Restructurareacompaniei „Moldtelecom” a implicat toate subdiviziunile din țară

 

Operatorul național de teleco-municații „Moldtelecom” deja de mai mult timp se află în plin proces de reorganizare a întreprinderii. Acesta presupune intervenții la ni­vel de structură a companiei, crea­rea unui nou sistem de remunerare și premiere, sisteme de motivare și promovare a cadrelor. În acest fel, și subdiviziunea din raionul Rîșcani a fost implicată în proce­sul de restructurare. De la 1 aprilie 2015, structurile din trei raioane – Glodeni, Drochia și Rîșcani – au fost comasate într-o întreprindere, la timona căreia a venit Anatolie Lungu.

În cadrul subdiviziunii Rîșcani a companiei „Moldtelecom” mun­cesc 46 de persoane și toți sunt membri de sindicat. Atât actualul conducător, cât și liderul comite­tului sindical de la subdiviziunea Rîșcani a „Moldtelecomului” ne asigură la unison că toți salariații unității se bucură de condiții de­cente de muncă, ce permit fiecărui membru al colectivului să se simtă confortabil, să beneficieze de un mediu prietenos.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand