16 iunie 2024
Chisinau
Social

Șapte ani de la semnarea Acordului de Asociere UE–RM: doleanțe și realizări

Loading
Social Șapte ani de la semnarea Acordului de Asociere UE–RM: doleanțe și realizări
Șapte ani de la semnarea Acordului de Asociere UE–RM: doleanțe și realizări
Vocea poporului

Pe 27 iunie anul curent s-au împlinit șapte ani de la semnarea Acordului de Asociere între Republica Moldo­va și Uniunea Europeană, prilej cu care atunci Ministerul Economiei a raportat despre impactul acestui document asupra economiei Mol­dovei. Cu un document alternativ în acest sens vine acum Institutul pentru Politici și Reforme Europe­ne (IPRE).

Miercuri, IPRE a organizat o reuniune de consultare a proiectului Raportului Alternativ Acordul de Asociere R. Moldo­va-UE: 7 ani de implementare – Progrese. Constrângeri. Priorități. La eveniment au participat reprezentanți ai organizațiilor nonguvernamentale, autorităților publi­ce naționale, dar și de la Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM), în persoana vicepreședintelui Sergiu Sainciuc.

Evenimentul a avut loc în format online. În raportul alternativ se conține analiza mai multor domenii, cum ar fi: Dialogul politic UE – R. Moldova; Drep­turile omului; Afacerile interne; Politica externă și de securitate; Stabilitate regi­onală; Migrațiunea și Azilul; Prevenirea și combaterea corupției etc.

Potrivit directorului executiv al IPRE, Iulian Groza, care a prezentat Raportul Alternativ, pe parcursul celui de-al șaptelea an de implementare a documentului (1septembrie 2020 – 1septembrie 2021), sintetizând rezultatele și constrângerile  identificate, continuă să se constate un progres calitativ mai înalt în acele dome­nii și sectoare prevăzute de Acordul de Asociere UE – Republica Moldova, care au fost condiționate în cadrul programelor de suport bugetar și de asistență micro­financiară, oferite UE.

Totuși, potrivit autorilor documentu­lui, existența unui guvern interimar cu mandat limitat în prima jumătate a anu­lui 2021, tentativele eșuate ale Parlamentului de a vota un guvern minoritar și, respectiv, confruntările politice în ju­rul declanșării alegerilor parlamentare anticipate, au fost printre constrânge­rile principale care au afectat eficiența autorităților naționale în implementarea prevederilor Acordului de Asociere UE – Republica Moldova.

Ceea ce ține de domeniul drepturilor omului, chiar dacă, în comparație cu anul 2019, numărul de încălcări ale drepturi­lor fundamentale constatate de CurteaEuropeană a Drepturilor Omului (CEDO) în anul 2020 s-au diminuat de la 39 la 28, totuși, continuă să fie ridicat numă­rul condamnărilor cu privire la cazurile de încălcare a drepturilor omului la un proces echitabil, dreptul la libertate și se­curitate, precum și tratament inuman și degradant. Vizavi de domeniul corupției, Raportul Alternativ constată că nu exis­tă finalitate în cauzele de rezonanță. Cu toate acestea, indicele de percepție a corupției al Transparency Interna-tional s-a îmbunătățit ușor, ajungând la nivelul 34, comparativ cu 32 din anul 2019.

 

Progresul înregistrat a depins și de finanțare

 

După ce a fost prezentat raportul, participanții la eveniment au pus în dez­batere documentul și au venit cu conclu­ziile și propunerile de rigoare în contextul continuării reformelor în țară.

Acordul reprezintă un nou cadru ju­ridic, stabilit pentru avansarea relațiilor dintre R. Moldova și UE în toate sectoarele de interes și include crearea unei Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA), care are obiectivul de a stimula integrarea economică și asocierea politi­că dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand