4 octombrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sancţiuni disciplinare. Revenirea la serviciu

Loading
Cetăţeanul şi legea Sancţiuni disciplinare. Revenirea la serviciu
sanctiuni-disciplinare

Foto: realitatea.net

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

 

Sancţiuni disciplinare, fără a fi înscrise în carnetul de muncă

 

guestion

Muncesc în calitate de inginer, iar la angajare am semnat cu întreprinderea un contract pe o perioadă de trei luni. La expirarea acestui termen, am scris cerere de demisie, în legătură cu plecarea mea peste hotare. Angajatorul nu vrea să accepte cererea şi mă ameninţă că îmi va trece în carnetul de muncă un mo­tiv denigrator al demisiei. Are angajatorul dreptul să procedeze astfel?

 

Ilie Vasilache, Taraclia

 

Potrivit art. 60, alin. (4) din Codul muncii, salariatul angajat pe o perioadă de probă beneficiază de toate drepturile şi îndeplineşte obligaţiile prevăzute de legislaţia muncii, de regulamentul intern al unităţii, de contractul colectiv şi de cel individual de muncă.

Desfacerea contractului individual de muncă în condiţiile legii constituie un drept al salariatului.

În acest sens, prevederile art. 85, alin. (1) din Codul muncii stipulează că salariatul are dreptul la demise – desfacere a con­tractului individual de muncă, inclusiv cel încheiat cu perioadă de probă, din proprie iniţiativă, anunţând despre aceasta angajato­rul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte.

Totodată, alin. (3) al aceluiaşi articol specifică faptul că salaria­tul are dreptul să înceteze lucrul după expirarea termenului de 14 zile calendaristice, iar angajatorul este obligat să efectueze achi­tarea deplină a drepturilor salariale ce i se cuvin şi să-i elibereze carnetul de muncă şi alte documente legate de activitatea acestuia în unitate.

În ceea ce priveşte ameninţarea despre care este vorba în scri­soare, este de menţionat faptul că, în conformitate cu art. 66, alin. (2) din Codul muncii, „în carnetele de muncă se înscriu datele cu privire la salariat, activitatea lui de muncă şi la stimulările pen­tru succesele realizate în unitate. Sancţiunile disciplinare nu se înscriu în carnetul de muncă”, iar alin. (3) din articolul menţio­nat stipulează că „înscrierile cu privire la motivele de încetare a contractului individual de muncă se efectuează în strictă confor­mitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, indicându-se articolul, alineatul, punctul şi litera corespunzătoare din lege.”

Dacă prevederile legale menţionate sunt încălcate de către angajator, salariatul este în drept să se adreseze Inspecţiei Mun­cii sau în instanţa de judecată, conform art. 354, 355 din Codul muncii.

 

Revenirea la serviciu după concediul pentru creșterea copilului

 

guestion

În timp ce mă aflam în concediu parţial plătit pentru creșterea copilului, structura în care lucram a fost re­organizată. Actualmente, mă aflu în concediu supli­mentar neplătit. Este în acest caz obligat angajatorul să-mi ofere un loc de muncă la unitate?

 

Lucia Botgros, Chişinău

 

Potrivit dispoziţei art. 126, alin. (1) din Codul muncii, în afa­ră de concediul de maternitate şi concediul parţial plătit pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani, femeii i se acordă, în baza unei cereri scrise, un concediu suplimentar neplătit pentru îngrijirea copilului în vârstă de la trei la şase ani, cu menţinerea locului de muncă (a funcţiei).

Astfel, la revenire din concediu, angajatorul este obligat să vă ofere locul de muncă (funcţia) pe care l-aţi deţinut anterior.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand