25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sănătatea și securitatea la locul de muncă, un drept fundamental

Loading
Social Sănătatea și securitatea la locul de muncă, un drept fundamental
Sănătatea și securitatea la locul de muncă, un drept fundamental
Vocea poporului

Cei mai importanți experți mon­diali în sănătate și securitate la lo­cul de muncă au cerut Organizației Internaționale a Muncii (OIM) să desemneze sănătatea și siguranța lucrătorilor un drept fundamental. Această doleanță a fost făcută pu­blic în contextul unei dezbateri pe această temă a organului de con­ducere al OIM care a avut loc la sfârșitul lumii martie.

Sindicatele solicită ca în cadrul Con-ferinței OIM din iunie 2021 sănătatea și siguranța să fie ridicată la cel mai înalt nivel al standardelor internaționale ale muncii, pentru a spori responsabilitatea guvernelor și a angajatorilor în ceea ce privește salvarea de vieți la locul de mun­că și pentru a determina mai multe țări să ratifice Convențiile vitale de sănătate și siguranță.

Acest lucru ar îndeplini un angajament stipulat în Declarația Centenarului OIM din 2019, adoptată în unanimitate de guver­ne, lucrători și angajatori, pentru a asigura sănătatea și securitatea la locul de muncă pentru toți lucrătorii.

Collegium Ramazzini, principalul orga­nism internațional independent de experți în medicina muncii și de mediu, a solicitat OIM, de urgență, să pună în aplicare deci­ziile Conferinței Internaționale a Muncii din 2019 la Conferința OIM din iunie 2021.

Colegiul Ramazzini a comunicat: „Sute de milioane de oameni din întreaga lume sunt afectați în fiecare an de munca lor. Mor milioane de lucrători. Acest măcel poate fi prevenit, numai dacă protecția lu­crătorilor va deveni o prioritate deosebită, iar sănătatea și siguranța lucrătorilor vor fi recunoscute ca fiind un drept fundamen­tal al omului. OIM trebuie să acționeze cât mai curând posibil pentru a recunoaște securitatea și sănătatea în muncă ca drept fundamental la locul de muncă.”

Nick Pahl, director al Societății de Me­dicină a Muncii din Marea Britanie, orga­nismul profesional pentru medicii muncii la nivel global, a declarat: „Societatea de Medicină a Muncii susține cu tărie desem­narea sănătății și securității ocupaționale ca fiind drept fundamental la locul de muncă. Îndemnăm corpul de conducere al OIM să acționeze rapid pentru a pro­gresa decizia Conferinței Centenare a OIM (sesiunea 108) din 2019, în vederea inclu­derii desemnării sănătății și securității la locul de muncă ca fiind drept fundamen-tal la locul de muncă pe agenda Confe-rinței OIM din 2021”.

Sharan Burrow, secretarul general al Confederației Internaționale a Sindicate­lor, a declarat: „Guvernele și angajatorii ar trebui să asculte acești experți de frunte. De mult prea mult timp, protejarea lucră­torilor împotriva accidentelor de muncă și a bolilor a avut un statut mai scăzut decât alte drepturi fundamentale la locul de muncă. Unii angajatori și chiar unele guverne par să creadă că, costurile de a face afaceri pot fi compensate cu viațalucrătorilor. Acordarea statutului juridic pe care o merită sănătatea și siguranța la locul de muncă va îndrepta o greșeală istorică și, de asemenea, va spori eforturile de a pune sub control pandemia COVID-19.”

 

Unii angajatori par să creadă că prețul de a face afaceri poate fi compensat cu viața lucrătorilor

 

În acest context, trebuie să menționăm că și Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova a pledat permanent pentru dezvoltarea serviciilor de sănătate ocupa­ţională pentru toţi lucrătorii din sectorul privat, cel public și din toate ramurile eco­nomiei naționale. CNSM consideră că cre­area și implimentarea Serviciului sănătate ocupațională va contribui la îmbunătățirea asistenței medico-sanitare a angajaților, precum și a condițiilor de muncă și stării de sănătate a lucrătorilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand