21 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Salcia energetică, promovată în ţara noastră cu finanţare europeană

Loading
Cititorii ne scriu Salcia energetică, promovată în ţara noastră cu finanţare europeană
Salcia energetică, promovată în ţara noastră cu finanţare europeană
salcia-energetica

Foto: kwg.ro

 

„În ultimul timp, se pune tot mai mult accentul pe folosirea biocombusti­bilului pentru încălzirea încăperilor şi, în special, a locuinţelor. În afară de lemnele de foc de prin pădurile din ţara noastră, am înţeles că în ul­timii ani unii antreprenori agricoli au testat pomii de Paulownia, între­buinţaţi, în primul rând, în industria construcţiilor, dar şi ca biomasă. Recent, a fost demonstrat faptul că, în acest scop, şi mai potrivită este salcia energetică. Cum este promovată această cultură în ţara noastră şi care sunt proprietățile ei?”

 

Arcadie Stratulat, or. Făleşti

 

Această salcie este, la ora actuală, cel mai răspândit soi de plantă energetică. Ea mai este supranumită salcia rapid crescătoare. Creşte câte trei centimetri pe zi, iar în doi-trei ani, lăstarii aces­teia ajung la o înălţime de şase-şapte metri.

Din tulpinile salciei energetice este produs biocombustibil – brichete şi pelete, cu o putere calorică aproape egală cu cea a cărbunelui. Planta este rezistentă la condiţiile climaterice din ţara noastră, creşte pe terenuri mlăşti­noase, pe sol nisipos şi pe suprafeţe cu bonitate redusă. Este folosită cu succes în industria energiei regenerabile, dar şi în cea farmaceutică, datorită faptului că ea conţine salicilină, utilizată la pro­ducerea aspirinei.

Acest soi de salcie, precum şi alte plante, reprezintă o soluţie energetică de alternativă şi în ţara noastră sunt promovate cu susţinere financiară din partea Uniunii Europene.

În acest context, un hectar de salcie energetică a fost plantat, recent, în sa­tul Cucuruzenii de Sus, raionul Orhei, pe terenul agricol din proprietatea Şco­lii profesionale din oraşul Orhei. Un alt hectar de astfel de salcie urmează a fi plantat şi în satul Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti. Cele două şcoli profe­sionale vor mai avea şi câte un hectar de plantaţie de salcâm energetic.

Ministerul Educaţiei a lansat, în anul de studii 2015-2016, cursuri edu­caţionale dedicate 

sectorului energiei din biomasă în trei şcoli profesionale din ţara noastră, pentru a satisface ce­rerea de specialişti în această materie din sectorul energetic.

Plantaţiile de salcie şi salcâm ener­getic vor fi întreţinute de elevii şcolii şi vor oferi posibilitatea de a căpăta cunoştinţe practice, utile pentru noul modul „Plantele energetice – sursă de energie regenerabilă” din cadrul mese­riei de silvicultor, inclusă în premieră în programa de studii în acest an.

Ajunsă la maturitate, salcia energe­tică va servi drept combustibil pentru încălzirea spaţiilor cantinei şcolii din Orhei. În acest scop, şcoala respecti­vă va fi dotată cu un tocător, care va mărunţi tulpina salciei, şi cu o linie de producere a biocombustibilului solid. Acesta va fi utilizat la noua centrală termică, ce va fi instalată la această şcoală pe baza unor investiţii de peste 100 de mii de euro, acordaţi de Uniu­nea Europeană prin intermediul Pro­iectului „Energie şi biomasă”.

Atât elevii, cât şi profesorii, vor creş­te pentru prima dată salcie energetică şi vor contribui astfel la dezvoltarea în ţara noastră a unui nou sector. În opinia reprezentanţilor Ministerului Economiei, modelul pilotat la Şcoala profesională din Orhei are menirea de a asigura acestei instituţii autonomie energetică.

Biomasa crescută pe terenurile şco­lii va fi transformată în biocombusti­bil, cu care vor fi încălzite încăperile. Va fi un proces integral, ce va contri­bui atât la formarea cunoştinţelor ne­cesare studenţilor, cât şi la obţinerea unor venituri din economiile făcute în raport cu tipurile de combustibil utili­zate anterior.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand