25 iunie 2024
Chisinau
Social

Salariile mici – problema numărul unu pentru colaboratorii din instituțiile de asigurări sociale

Loading
Social Salariile mici – problema numărul unu pentru colaboratorii din instituțiile de asigurări sociale
Salariile mici – problema numărul unu pentru colaboratorii din instituțiile de asigurări sociale
cnas-conferinta

Foto: vocea.md

Asociaţia sindicală a Casei Naţionale de Asigurări Sociale a desfășurat o conferinţă de dare de seamă şi alegeri, la care a fost făcut bilanţul celor cinci ani de activitate şi au fost trasate obiectivele pentru viitorii cinci ani. S-a constatat că problema cea mai im­portantă, care îi îngrijorează pe toţi sindicaliştii din domeniu, o constituie salariile mici ale colaboratorilor CNAS în comparaţie cu cele ale funcţionarilor publici din ca­drul altor autorități ale administrației publice.

 

Salariul şi munca depusă – raport inechitabil

 

Toţi cei care au luat cuvântul în cadrul conferinţei au abordat pro­blema salariilor colaboratorilor Casei Naţionale de Asigurări So­ciale şi necesitatea revizuirii unor norme din Legea privind salariza­rea funcţionarilor publici. Activita­tea în sistemul de asigurări sociale devine neatractivă din cauza sala­riilor mici, pentru un volum mare de muncă. Numărul plăţilor socia­le creşte, iar numărul lucrătorilor rămâne acelaşi. Se face remarcată tendinţa de creştere a fluctuaţiei cadrelor. Această problemă se re­simte cel mai grav în cadrul case­lor teritoriale de asigurări sociale, unde salariul specialiştilor consti­tuie puţin peste 3000 de lei, a arhi­varului şi administratorului – 1500 de lei, totodată lor revenindu-le o responsabilitate enormă.

Totuşi, în pofida acestor greu­tăţi, salariații rămân fideli muncii lor. Evghenia Lenciu, delegatul Casei teritoriale de asigurări soci­ale din Comrat, spune că în structura lor există o tradiţie – să se întâl­nească la o ceaşcă de ceai. Colegii discută problemele vitale, ce ţin de familie, de serviciu. În cadrul acestor discuţii, colectivul se uneş­te şi oamenilor li se pare că toate greutăţile vieţii şi cele de muncă devin mai uşoare. De regulă, toţi delegații menţionează munca eficientă a sindicatelor CNAS în scopul apărării drepturilor muncitorilor şi organizării odihnei lor.

 

g_cnsm

Majorarea salariilor pentru angajații Casei Naționale de Asigurări Sociale, o prioritate a Biroului Executiv

 

În cadrul conferinței de dare de seamă și alegeri, Liuba Rotaru a fost realeasă în funcția de președintă a Asociației Sindica­le a Casei Naționale de Asigurări Sociale. Tot domnia sa a devenit și reprezentanta Asociației sindi­cale în componența Consiliului Federației SINDASP. În calita­te de vicepreședinte a fost aleasă Ludmila Bectoraș, care anterior a făcut parte din Comitetul Executiv al Asociației, iar funcția de trezo­rier și-a păstrat-o Victoria Trifon. Au fost aleși membrii Consiliului, care reunește 48 de persoane, și membrii Comitetului Executiv al Asociației sindicale, din care vor face parte 11 persoane. Totodată, a fost aleasă și Comisia de cenzori, formată din trei persoane.

Potrivit afirmațiilor Liubei Ro­taru, majorarea salariilor pentru angajații din domeniul asigurări sociale va fi obiectivul ei primor­dial pentru următorii cinci ani. În această direcție liderul sindi­cal își va concentra efortul maxim. De asemenea, domnia sa atri­buie la priorități și ameliorarea condițiilor de muncă. Deosebit de stringentă este această problemă în subdiviziunile teritoriale ale Casei Naționale de Asigurări So­ciale: la Chișinău – în sectoarele Râșcani și Centru, dar și la Taraclia. Președinta nou aleasă a ținut să menționeze în acest context că problema condițiilor de muncă ur­mează a fi soluționată și în cadrul altor subdiviziuni ale CNAS.

Întrebată cum reușește să îm­bine activitatea sindicală cu cea de bază, Liuba Rotaru a răspuns: „Pot afirma cu certitudine că reușesc grație unei cooperări de succes cu administrația CNAS, în persoana doamnei președinte Maria Bortă, de un real suport îmi sunt profesionalismul, competența, nivelul bun de or­ganizare și spiritul de echipă al colegilor mei de la CTAS Centru din mun. Chișinău. Astfel, Irina Țepordei, desemnată de curând în funcția de vicedirector, s-a ma­nifestat ca un profesionist și un angajat sociabil pe care te poți baza”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand