21 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Salariaţii cer echitate, chiar dacă ar fi ca aceasta să contravină legii

Loading
Cititorii ne scriu Salariaţii cer echitate, chiar dacă ar fi ca aceasta să contravină legii
Salariaţii cer echitate, chiar dacă ar fi ca aceasta să contravină legii

 

 

educatori-in-institurii-prescolare

Foto: vocea.md

„Cum trebuie să procedăm în situaţia în care instituţia noas­tră preşcolară are tarifate 3,75 de unităţi de educator, iar un salariat care munceşte pe 0,75 din normă cere să i se acorde un salariu întreg, pe motiv că un alt angajat a atins vârsta de pensio­nare şi acum primeşte pensia bi­nemeritată şi un salariu întreg?

 

Lidia Revenco, or. Leova”

 

Maria Mateiciuc, preşedinta comi­tetului sindical raional Leova al Sindi­catului Educaţiei şi Ştiinţei, a precizat pentru „Vocea poporului” că, în cores­pundere cu legea, angajatul care şi-a stabilit pensia de vârstă nu poate fi lip­sit de salariu în legătură cu acest fapt.

„Poate că unii consideră că ar fi co­rect dacă salariatul care primeşte şi pensie i-ar ceda educatoarei care lu­crează pe 0,75 din normă poziţia sa cu o normă deplină. Conform legii, nimeni nu poate fi obligat să procedeze în acest mod”, a remarcat preşedinta comitetu­lui sindical raional Leova al SEŞ.

Maria Mateiciuc a adăugat că s-a deplasat la faţa locului şi a discutat cu părţile implicate care sunt prevederile legii, precum şi faptul că este necesar să se procedeze în corespundere cu aceasta.

Totodată, s-a convenit ca, ulterior, să fie organizată o altă întâlnire în cad-rul aceleiaşi instituţii preşcolare pentru a se purta discuţii adăugătoare pe mar­ginea problemei respective.

„Am putea chiar să convocăm comi­tetul sindical de la unitate şi să încer­căm să ajungem la un consens pe cale amiabilă”, a subliniat Maria Mateiciuc.

În aceste condiţii, una din soluţiile posibile este ca educatoarea care vrea să muncească cu o normă deplină să conştientizeze că, în corespundere cu legea, acest lucru nu este posibil şi să se resemneze. Pe de altă parte, s-ar pu­tea întâmpla ca doamna pensionară să decidă să facă unele cedări în favoarea colegei sale, ca şi ea să poată ulterior să iasă la pensie cu un salariu deplin.

Întrebată dacă depunerea unui de­mers către autorităţile publice ar pu­tea să contribuie la majorarea unităţi­lor tarifate, Maria Mateiciuc s-a arătat sceptică în această privinţă. Preşedinta comitetului sindical raional Leova al SEŞa constatat că situaţia este aceeaşi în aproape toate grădiniţele.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand