20 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Salariaţi nemulţumiţi la Centrul de Sănătate Publică din Drochia

Loading
Fără categorie Salariaţi nemulţumiţi la Centrul de Sănătate Publică din Drochia
Salariaţi nemulţumiţi la Centrul de Sănătate Publică din Drochia
drochia

Foto: vocea.md

Se află pe un câmp de luptă, unde două tabere oricând sunt gata de atac. Vorbim des­pre Centrul de Sănătate Publică (CSP) din Drochia, dar şi despre salariaţii acestei instituţii. Deja de vreo patru ani aceştia se confruntă cu un conflict de amploare.

 

Acuzaţiile la adresa medi­cului-şef şi invers au tensionat situaţia la limită, ajungând şi la alte instituţii, începând cu sindicate şi terminând cu Mi­nisterul Sănătăţii. Conflictul iscat între o parte din salariaţii Centrului de Sănătate Publică din Drochia şi managerul insti­tuţiei îşi are începutul încă din 2011, atunci când Veaceslav Babii, actualul director al cen­trului, a fost numit în aceas­tă funcţie. Potrivit medicului igienist Mihail Bursacovschi, odată cu numirea în funcţie a actualului director, în instituţie „s-a instaurat un haos”. „Este imposibil să lucrezi cu medicul-şef, Veaceslav Babii”, a venit cu acuze Mihail Bursacovschi. Totodată, dumnealui a spus că această opinie este susţinută de întreg colectivul şi nu îi aparţi­ne personal.

 

g_social

Unica soluţie care ar rezolva acest conflict poate fi doar un dialog social constructiv

 

Un grup de zece salariaţi ai Centrului de Sănătate Publică din Drochia a adresat recent o scrisoare colectivă mai multor structuri de resort din Repu­blica Moldova, prin care ex­plică motivele acestui conflict, dar şi o serie de argumente referitor la această situaţie, la activitatea lui Veaceslav Babii. „Medicul–şef a estorcat mită în valoare de 500 de euro de la un şofer al instituţiei noastre, care a provocat un accident rutier cu maşina centrului, şi făcând abuz de serviciu, a falsificat rezultatele testului medical la alcoolemie”, sunt doar câteva acuzaţii incluse în adresarea colectivă a salariaţilor.

 

Controlul Inspecţiei Muncii confirmă acuzaţiile

 

Semnatarii scrisorii colec­tive au depistat ilegalităţi şi la exercitarea drepturilor de mun­că ale salariaţilor – membri de sindicat. Aceştia au apelat la Inspecţia Teritorială de Muncă Drochia, propunând efectuarea unui control. Inspectorul Vitalie Cotoneţ, împreună cu Anatolie Leahu, vicepreşedintele Consi­liului interramural al sindica­telor din Drochia, au examinat starea de lucruri la Centrul de Sănătate Publică din Drochia. Potrivit ana­lizei efectuate, s-au depistat patru cazuri de încălcare flagrantă a drepturilor de muncă, în urma cărora Zaha­ria Parascovia, Spatari Didina, Grosu Tamara şi Medveţchi Ion, sala­riaţi ai insituţiei, au avut de suferit. Acest fapt ne-a fost confirmat şi de către preşedintele co­mitetului sindical din ca­drul CSP Drochia, Nico­lae Dodu. „Este o situaţie foarte complicată, ilegali­tăţile sunt la ordinea de zi în instituţia noastră, însă, cu regret, cei vinovaţi de fieca­re dată scapă basma curată”, a menţionat pentru „Vocea popo­rului” liderul sindical. Membrul de sindicat Oleg Serebleanschii a menţionat, de asemenea, că actualul director duce o po­litică de serviciu groaznică. „Domnul Babii presează anga­jaţii, invocând diverse pretex­te. Dacă nu semnează anumite acte – îi concediază, şedinţe la noi nu se fac deja de vreo patru ani. Îi cheamă separat pe anga­jaţi în biroul său şi îi presează emoţional”, a mai adăugat Oleg Serebleanschi.

 

Reglare de conturi. Veaceslav Babii neagă acuzaţiile

 

De cealaltă parte a baricadei, sunt însă actualul director şi o parte din salariaţi.

„Aceasta este o reglare de conturi. Mihail Bursacovschi îşi vrea funcţia înapoi ca să poată comite infracţiunile financiare care le făcea până la numirea mea în funcţie”, a menţionat Veaceslav Babii, medicul-şef al CSP Drochia. Declaraţia vine în contextul în care, Mihail Bur­sacovschii a deţinut funcţia de medic-şef al instituţiei.

Potrivit lui Veaceslav Babii, fostul medic-şef împreună cu grupul de medici adversar, ar fi comis o serie de ilegalităţi fi­nanciare.

„De când am fost instituit în funcţie, la noi s-a efectuat un control de la Ministerul Să­nătăţii, anume privind starea financiară, în urma căruia s-a depistat un prejudiciu financiar mare adus instituţiei”, a menţi­onat Veaceslav Babii. Mai mult ca atât, acesta ne asigură că res­ponsabili de comiterea fraude­lor sunt Mihail Bursacovschi, medic igienist, Jan Cojocaru, şeful Secţiei promovarea

să­nătăţii, Trofim Brinişter, şeful Secţiei supraveghere sanitară, Victor Burunciuc şi Maia Tiha­ia, toţi fiind membri de sindi­cat, dar şi semnatarii scrisorii colective. „Ei acum nu mai pot opera cu fraude financiare, nu mai pot lua bani din instituţie, deaceea au complotat împotri­va mea”, ne asigură Veaceslav Babii. Cele menţionate de către domnul Babii au fost susţinute şi de către secretara acestuia. Cât despre estorcarea de mită, de care am menţionat mai sus, Veaceslav Babii şi-a recunoscut vina în judecată, astfel acuzaţii­le semnatarilor adresării colec­tive sunt întemeiate.

În urma adresării colective, venite pe adresa Ministerului Sănătăţii, a fost efectuat un control la CSP Drochia.

„În conformitate cu dispozi­ţia MS nr. 387-d din 22.10.2012, grupul de lucru a examinat, cu deplasare în teritoriu, în peri­oada 25-26.10.2012, activitatea CSP Drochia. Astfel, în urma verificărilor, s-au depistat mai multe nereguli, îndeosebi de ordin financiar”, a afirmat re­prezentanţii Ministerului Sănă­tăţii. Anume rezultatele acestui control ar fi fost, după spusele acestora, şi motivul din care fostul medic-şef a fost destituit din funcţie. Mihail Bursacov­schi neagă acuzaţiile, afirmând că nu s-au depistat ilegalităţi în perioada în care instituţia se afla sub tutela sa.

 

Sindicatul de ramură vine cu explicaţii

 

O copie a scrisorii colecti­ve cu acuzaţii la adresa admi­nistraţiei CSP Drochia a fost adresată şi lui Victor Benu, preşedintele Sindicatului „Să­nătatea”. Potrivit domniei sale, situaţia a fost examinată pe îndelete de către Igor Zubcu, consilierul principal în proble­me de drept, din cadrul Sindi­catului „Sănătatea”. „Această situaţie tensionată nu poate fi etichetată ca un conflict colec­tiv de muncă. Noi considerăm că acest colectiv este împărţit în grupuri de interese. Unii an­gajaţi îl susţin pe fostul medici-şef, alţii pe actualul. Aici dialo­gul social trebuie să continue şi să se simtă o implicare mai activă a reprezentanţilor comi­tetului sindical.

Noi ca sindicat de ramură, până la etapa actuală, nu am primit nici un act oficial emis de către comitetul sindical al CSP Drochia, care ar confirma existenţa unui real conflict de muncă”, a menţionat pentru „Vocea poporului” Igor Zubcu. Mai mult decât atât, domnia sa a relatat că această disensiune poate fi rezolvată la nivel local. Totodată, consilierul a mai sub­liniat că sindicatul de ramură este un reprezentant al tuturor salariaţilor – membri de sindi­cat, de aceea pentru a interveni, are nevoie de decizia, dar şi de acţiunile concrete ale comitetu­lui sindical în vederea soluţio­nării conflictului la nivel local. „Noi vom monitoriza acţiunile comitetului sindical, dar şi de­ciziile administraţiei referitor la această situaţie. Ne vom impli­ca la maxim în aplanarea con­flictului, şi asta nu pentru a fi de partea unui sau altui grup, ci pentru a păstra unitatea colecti­vului de muncă şi a apăra drep­turile sociale şi de muncă. Este important ca ambele părţi să înţeleagă că unica soluţie care ar rezolva acest conflict poate fi doar un dialog social construc­tiv”, a conchis vorbitorul.

 

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi