21 mai 2024
Chisinau
Varia

Să ne amintim cu respect și drag de cei plecați dintre noi

Loading
Varia Să ne amintim cu respect și drag de cei plecați dintre noi
Să ne amintim cu respect și drag de cei plecați dintre noi

raposati

 

Suntem în preajma Paștelui Bla­jinilor. E vremea când ne amintim de cei răposați. Mulți se îndreaptă spre cimitire pentru a face curăţe­nie la morminte. Marea majorita­te a celor care îngrijesc de aces­te „dormitoare” veșnice o fac din marele respect și din dragostea pe care o poartă celor care trupește nu mai sunt alături.

 

E bine știut faptul că fiecare își lasă amprenta în această viață și nu murim pe pământ atâta timp cât cineva mai înalță sfinte rugă­ciuni pentru veșnica odihnă a su­fletelor noastre. Cât de sublimă este una dintre rugăciunile de la pomenirea răposaților: „Cu Sfin­ţii odihneşte, Hristoase, sufletele adormiţilor robilor Tăi, unde nu este durere nici întristare, nici sus­pin, ci viaţă fără de sfârşit”.

Cu durere în suflet au primit sindicaliștii, în anul care s-a scurs, vestea trecerii subite în neființă a colegilor noștri: Nicolae Suru­ceanu, secretar confederal al

Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Natalia Suboci, președinta Federației Sindicale „Moldova-busi­ness-sind”, Vsevolod Barbănea­gră, director general al Institu­tului Muncii, Vera Cumatrenco, şefa Oficiului Stare Civilă Şoldă­neşti, liderul sindical din acest raion.

Lideri cu literă mare, în activita­tea lor de zi cu zi, au fost un exem­plu demn de urmat în formarea imaginii pozitive a sindicatelor și prin participarea lor la elaborarea multiplelor proiecte privind drep­turile profesionale și de muncă ale membrilor de sindicat.

Totodată, ei au rămas și vor ră­mâne în sufletele noastre ca ade-vărați profesioniști, oameni cu suflet mare, de o cumsecădenie şi onestitate rar întâlnite.

Pentru căldura sufletească, pen­tru dragostea și bunătatea lor, ei s-au bucurat de un respect deose­bit din partea colegilor de serviciu, a prietenilor și partenerilor sociali.

Astăzi, cu durere în suflet, ne rugăm Bunului Dumnezeu să-i ierte și să le odihnească sufletele laolaltă cu drepții.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand