2 iulie 2022
Chisinau
Sanatate

Riscurile în muncă, supravegheate după reguli noi

Loading
Sanatate Riscurile în muncă, supravegheate după reguli noi

 

 

examen-medical

Foto: vocea.md

Un proiect de aprobare prin hotărâre de Guvern a Regulamentului sanitar privind supravegherea sănătăţii persoanelor supuse acţiunii factorilor de risc profesional a fost elaborat, recent, de specialiştii Ministerului Sănătăţii şi remis spre avizare insti­tuţiilor interesate.

 

De vreme ce în prezent supra­vegherea sănătăţii persoanelor supuse acţiunii factorilor de risc profesional este reglementată de un act normativ care este deja depăşit, reprezentanţii Confe­deraţiei Naţionale a Sindicate­lor din Moldova susţin proiectul prezentat spre avizare.

CNSM propune includerea obligativităţii examinării medi­cale la angajare pentru toţi sa­lariaţii, dar şi a responsabilităţii pentru calitatea examenelor me­dicale, inclusiv penală din partea membrilor comisiei medicale, cu modificarea actelor legislative corespunzătoare.

De asemenea, reprezentanţii sindicatelor se pronunţă pentru completarea fişei de identificare a factorilor de risc profesional concomitent cu evaluarea facto­rilor de risc.

Pentru aceasta este necesară şi modificarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţi­ilor de muncă şi a modului de aplicare a listelor de lucrări pe ramuri pentru care pot fi stabili­te sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii ne­favorabile. În acelaşi timp, fişa respectivă va fi coordonată în mod obligatoriu cu Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice.

 

g_sanatate

CNSM propune introducerea responsabilităţii pentru calitatea examenelor medicale

 

În acelaşi aviz se propune ca durata de aflare a salariatului la examinarea medicală să fie de maximum trei zile lucrătoare, după care, în caz de necesitate, să-i fie acordat acestuia conce­diu medical.

Totodată, dacă vor exista du­bii privind starea sănătăţii sa­lariatului, angajatorului să-i fie acordat dreptul de a trimite lu­crătorul la examinare medicală periodică înainte de termen. În acelaşi timp, salariatului, lucră­torilor organelor de control ale statului şi sindicatelor să le fie atribuit dreptul de a solicita de la patron dreptul de a se prezen­ta înainte de termen la aceste comisii.

Acelaşi aviz propune inclu­derea la compartimentul „II. Obligaţiile angajatorului” a unor prevederi care să interzică anga­jatorului admiterea salariatului la lucru fără examenul medical şi stabilirea unei sancţiuni ad­ministrative pentru încălcarea acestei prevederi.

Termenul de păstrare a do­cumentelor menţionate la p. 14 contravine cerinţelor Indicato­rului documentelor-tip şi al ter­menelor lor de păstrare pentru organele administraţiei publice, instituţiile, organizaţiile şi între­prinderile de pe teritoriul Repu­blicii Moldova, constată autorii avizului.

La compartimentul „IV. Exa­menul medical la angajare în muncă” se propune să fie stabi­lite doar două condiţii – apt sau inapt pentru funcţia şi locul de muncă în care urmează sa lucre­ze persoana în cauză. Cel de-al cincilea compartiment, care se referă la examenul medical de adaptare în muncă este unul for­mal şi pentru îndeplinirea preve­derilor respective vor fi necesare cheltuieli financiare suplimenta­re nejustificate, consideră auto­rii avizului.

Totodată, la compartimentul „VI. Examenul medical perio­dic” se propune să fie inclusă o prevedere despre obligativitatea comisiei medicale de a informa imediat angajatorul despre sa­lariaţii inapţi de muncă, pentru excluderea agravării stării lor de sănătate.

Reprezentanţii CNSM mai consideră necesar ca în docu­ment să fie specificat criteriul de stabilire a periodicităţii şi tipuri­lor de investigaţii incluse in exa­menul medical in cazul prezenţei mai multor factori de risc. Ei so­licită, de asemenea, să fie concre­tizate metodele de supraveghere a sănătăţii pentru următoarele categorii de salariaţi: zilieri, se­zonieri, persoane care prestează o anumită lucrare. Din aceeaşi listă mai fac parte lucrătorii an­gajaţi pe o perioadă de până la două luni care lucrează la pa­troni ca persoane fizice, prestea­ză munca la domiciliu, lucrează în tură continuă, muncesc prin cumul, persoanele cu dizabilităţi, veteranii, pensionarii etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor