22 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Pot ridica rudele salariaţilor plăţile cuvenite acestora? Sporul pentru cumularea de funcţii

Loading
Cetăţeanul şi legea Pot ridica rudele salariaţilor plăţile cuvenite acestora? Sporul pentru cumularea de funcţii
plati-salariale

Foto: agora.md

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Ridicarea de către rudele salariaţilor a plăţilor cuvenite acestora

 

guestion

Soțul meu a decedat cu o lună în urmă. Am primit pla­ta cuvenită soțului, dar este mai mică decât salariul pe care îl primea. Doresc să aflu ce plăți se iau în calcul la stabilirea indemnizației de concediu și dacă angajatorul urma să achite ajutorul material la concediu și salariul 13 pentru anul 2015?

 

Maria Sîrbu, Hîncești

 

 

În caz de deces al salariatului, plățile cuvenite acestuia, și anu­me: indemnizaţia de concediu (art. 117, alin. (4) din Codul mun­cii), inclusiv pentru concediile nefolosite, salariul şi alte plăţi (art. 142, alin. (5) din Codul muncii), potrivit contractului indivi­dual de muncă și/sau contractului colectiv de muncă, se plătesc integral soţului (soţiei), copiilor majori sau părinţilor defunctului, iar în lipsa acestora – altor moştenitori, în conformitate cu legis­laţia în vigoare.

Ceea ce ține de indemnizația de concediu, potrivit alin. (1) și (2) al art. 117 din Codul muncii, aceasta nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu lunar pentru perioada respectivă. Modul de calculare a indemnizaţiei de concediu este stabilit prin Hotărâ­rea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004 privind aprobarea Modu­lui de calculare a salariului mediu.

Referitor la ajutorul material, potrivit art. 1651 din Codul mun­cii, acesta poate fi acordat în modul şi condiţiile prevăzute de con­tractul colectiv de muncă şi/sau de actele normative în vigoare.

Cât privește „salariul al 13-lea pentru 2015” sau, mai bine spus, recompensa în baza rezultatelor activității anuale, potrivit art. 138 din Codul muncii, aceasta se achită conform Regulamentului pri­vind modul de plată a recompensei în baza rezultatelor activităţii anuale aprobat de către angajator de comun acord cu reprezentan­ţii salariaţilor.

 

Sporul pentru cumularea de funcţii sau profesii

 

guestion

Am fost angajată în calitate de purtător de cuvânt, dar deja de două luni îndeplinesc și funcțiile de secretară, deoarece persoana care lucra în această calitate a ieşit în concediul de maternitate. Doresc să aflu dacă ar tre­bui să fiu plătită suplimentar în aceste condiţii?

 

Anastasia Cheptene, Chișinău

 

Potrivit art. 156 din Codul muncii, salariaţilor care, în afară de activitatea lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeaşi unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcţie) sau obligaţiile de muncă ale unui salariat absent temporar, fără a fi scutiţi de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de Codul muncii), li se plă­teşte un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru în­deplinirea obligaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent.

Astfel, mărimea concretă a sporului pentru îndeplinirea obli­gaţiilor de muncă ale salariatului temporar absent se stabileşte în funcţie de volumul real de lucrări executate, dar nu poate depăşi 100 la sută din salariul tarifar sau de funcţie al salariatului absent. În cazul în care obligaţiile salariatului temporar absent sunt în­deplinite de mai mulţi salariaţi, cuantumul sporului se stabileşte proporţional cu volumul lucrărilor executate de fiecare dintre ei, în limitele salariului tarifar sau de funcţie al salariatului absent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand