25 iunie 2024
Chisinau
Social

Revendicările FSEȘ, pe agenda Comisiei bipartite de negocieri collective

Loading
Social Revendicările FSEȘ, pe agenda Comisiei bipartite de negocieri collective
Revendicările FSEȘ, pe agenda Comisiei bipartite de negocieri collective
estu.md

Sindicaliștii din educație s-au întâlnit, recent, în prima ședință în format nou a Comisiei bipartite de negocieri colective. Aceasta era planificată să se desfășoare încă în mai-iunie, dar abia săptămâna trecută a fost anunțată componența comisiei, prin Ordinul nr. 1397 al Mi­nisterului Educației și Cercetării, și prin Hotărârea Biroului Executiv al FSEȘ nr.11-2 din 27 octombrie 2021.

Sindicaliștii au salutat inițiativa minis­trului de a convoca ședința de lucru în regim de urgență. Totodată, ei și-au expri­mat îngrijorarea că problemele din agen­dă, abordate încă în luna februarie, rămân practic nesoluționate, iar unele din reven­dicările înaintate au ajuns să-și piardă din actualitate, fiind depășite de timp, fără a fi cel puțin examinate. Astfel, la una din ședințele din august ale Biroului Executiv al FSEȘ, s-a decis a înainta repetat reven­dicările, actualizate, dar și lista deplină de probleme, dintre care un loc aparte revine cerințelor de revizuire a Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sec­torul bugetar.

Este vorba de majorarea valorii de referință în conformitate cu prognoza valorilor de referință elaborate de Minis­terul Finanțelor până în anul 2026. Stabi­lirea sporului lunar pentru titlul științific sau științifico-didactic în mărime de 2000 de lei pentru personalul din învățământul superior, din domeniul cercetării și ino­vării, care dețin titlul științific de doctor habilitat, profesor universitar, profesor cercetător, precum și de 1000 de lei pen­tru personalul din domeniul cercetării și inovării, învățământul superior, care dețin titlul științific de doctor sau conferențiar universitar sau conferențiar cercetător.

 

Părțile au convenit să se întrunească în ședințe de câte ori va fi nevoie de conjugarea eforturilor

 

De asemenea, este vizată diferențierea retribuirii muncii personalului cu studii superioare și cu studii profesional tehni­ce postsecundare nonterțiare. Totodată, sindicaliștii au cerut acordarea ajutorului material conform prevederilor art. 165 prim din Codul muncii și a premiului anual, conform art. 21 prim al Legii 270/2018, dar și majorarea compensației bănești acor­dată cadrelor didactice din învățământul preuniversitar, conform HG nr. 969 din 03.10.2018, de la 2000 de lei la 4000 de lei.

 

Asigurarea financiară a instituțiilor de învățământ

O altă chestiune care a figurat pe ordi­nea de zi a ședinței, a fost cea cu privire la asigurarea financiară a instituţiilor de în­văţământ până la finele anului curent (an bugetar).

„Chiar dacă responsabilitatea pentru finanțarea și gestionarea rețelei școlare aparține autorităților publice locale de ni­velul doi, chiar dacă se atestă o rețea în care numărul de elevi este foarte mic și din acest motiv finanțarea conform formulei nu permite nici asigurarea plăților salari­ale, autoritățile centrale vor fi nevoite să suplimenteze fondurile de salarii, așa cum s-a procedat și în ultimii 2-3 ani”,  s-a spe­cificat în cadrul ședinței.

Potrivit liderului FSEȘ, au fost abordate mai multe subiecte de către sindicaliști, dar părțile au convenit să se întrunească în ședințe, inclusiv online, de câte ori va fi ne­voie de conjugarea eforturilor partenerilor sociali în discutarea și soluționarea proble­melor apărute.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand