25 iunie 2024
Chisinau
Social

Retrospectiva anului 2022. Evenimente semnificative în activitatea mișcării sindicale

Loading
Social Retrospectiva anului 2022. Evenimente semnificative în activitatea mișcării sindicale
Retrospectiva anului 2022. Evenimente semnificative în activitatea mișcării sindicale
Vocea poporului

 

CNSM a fost cooptată în marea familie a sindicatelor europene

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a devenit mem­bră a Confederației Europene a Sindi­catelor (ETUC). O decizie în acest sens a fost adoptată pe 27 octombrie, în cadrul Comitetului Executiv al ETUC.

Potrivit unui comunicat al ETUC, Confederația Europeană a Sindicatelor a sprijinit sindicatele din Ucraina și din Re­publica Moldova care adăpostesc mii de refugiați, a condamnat invadarea Ucrainei de către Rusia și a cerut tuturor forțelor ruse să părăsească Ucraina. De asemenea, ETUC sprijină aderarea Georgiei la UE și speră să întâmpine în viitorul apropiat sin­dicatul georgian GTUC în ETUC.

Cu prilejul aderării CNSM la ETUC, Igor Zubcu, președintele CNSM, a de­clarat: „Suntem mândri și onorați să de­venim membri ai marii familii sindicale europene. Pentru mișcarea sindicală din Republica Moldova, aderarea la ETUC este o realizare extrem de importantă, plină de noi oportunități, dar, deopotri­vă, și responsabilități, pentru a promova modelul social european, dialogul social, protecția socială, egalitatea de șanse, lo­curile de muncă de bună calitate și inclu­ziunea socială, implementarea directivelor Uniunii Europene, armonizarea legislației naționale cu dreptul UE, amplificarea pro­ceselor de dezvoltare a mișcării sindicale în ansamblu”.

Reamintim că demersurile CNSM de aderare la ETUC au fost inițiate în iunie anul 2022, la Geneva, Elveția. Ulterior, per­spectivele de aderare au fost discutate la Bruxelles, Belgia, în cadrul unei întruniri a ETUC.

 

Ameliorarea condițiilor de muncă ale cetățenilor, scopul comun al CNSM și FMI

sindicate.md

Pe 4 noiembrie 2022, după o pauză de câțiva ani, conducerea CNSM a avut o întrevedere cu membrii misiunii Fon­dului Monetar Internațional (FMI), condusă de Ruben Atoyan.

La întâlnire, Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat că sindicatele au avut consultări cu conducerea Confederației Naționale a Patronatului (CNPM) privind propunerea sindicatelor de a stabili, de la 1 ianuarie 2023, salariul minim unic pe țară în conformitate cu prevederile Cartei soci­ale europene revizuite și ale Directivei UE 2022/2041 a Parlamentului European și ale Consiliului din 19 octombrie 2022 privind salariile minime în Uniunea Europeană, în mărime de 50% din salariul mediu, prin uti­lizarea salariului mediu lunar prognozat și stabilirea acestuia în mărime de 5000 de lei. Deși această propunere a fost întâmpinată cu o oarecare reticență de către partenerii sociali, sindicatele speră că propunerea va fi, totuși, examinată și adoptată o lege în acest sens.

În luarea sa de cuvânt, Ruben Atoyan a menționat că politicile statului ar trebui să fie orientate nu pe ajustare și reducere bugetară, ci pe dezvoltare, investiții în in­frastructură, în educație, sănătate, pe for­tificarea instituțiilor, dezvoltarea proceselor democratice.

 

Liderii sindicali au discutat probleme de interes comun cu colegi din Danemarca

La sfârșitul lunii iunie, liderii CNSM au avut o întrevedere cu o delegație din partea patronatelor și a sindicatelor din Danemarca. La discuții au partici­pat și reprezentanți ai Patronatului din Moldova.

Scopul vizitei a fost de a studia situația din R. Moldova legată de refugiații din Ucraina, implicarea partenerilor sociali în gestionarea problemelor apărute în con­text, dialogul social și, nu în ultimul rând, posibilitatea de a implementa unele pro­iecte de cooperare cu sprijinul părții da­neze.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a făcut o trecere în revistă a situației de la noi, a acțiunilor întreprinse de sindicate după invadarea Ucrainei de către Rusia, R. Mol­dova devenind un coridor umanitar și adă­post pentru zeci de mii de refugiați. „Pen­tru noi este foarte importantă experiența în ceea ce privește dialogul social în țările scandinave, în special, în Danemarca. Iar faptul că Ucraina și R. Moldova au obținut statutul de candidat pentru aderarea la UE vine ca o confirmare că noi mergem pe drumul cel drept”, a menționat Igor Zubcu.

Reprezentanții patronatelor din Dane­marca, Peter Helck și Ole Krogsgaard, au remarcat în context că cel mai important este că, după ce am devenit candidați pentru aderarea la UE, avem posibilitatea să studiem legislația europeană și să o ra­cordăm la aceasta pe cea națională.

 

A fost semnat un document care va intensifica și mai mult relațiile cu OIM

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova își intensifică colaborarea cu Organizația Internațională a Muncii prin semnarea unei Declarații comune de cooperare pentru anii 2022-2023. Documentul a fost semnat de către Igor Zubcu, președintele CNSM, și Ma­ria Helena Andre, directoarea Biroului Organizației Internaționale a Muncii pentru Activitățile Lucrătorilor pentru Europa și Asia Centrală (ILO-ACTRAV), în prezența membrilor Comitetului Confederal al CNSM.

Maria Helena Andre, directoarea ILO-ACTRAV, a avut o întrevedere cu con­ducerea CNSM și cu președinții centrelor sindicale național-ramurale, fiind însoțită de Sergejus Glovackas, ofițer de birou al ILO-ACTRAV, Magnus Berge, specialist principal ILO-ACTRAV, Oficiul din Buda­pesta, și Ala Lipciu, coordonatoare OIM în Moldova. Domnia sa a apreciat aportul substanțial al sindicatelor din R. Moldovaîn procesul de gestionare a crizei refugiaților ucraineni, care au oferit toată asistența necesară, mulți dintre aceștia fiind cazați la sanatoriile din gestiunea CNSM.

Igor Zubcu, președintele CNSM, a sub­liniat că vizita înalților oficiali de la ILO-ACTRAV este una istorică, extrem de im­portantă pentru sindicatele din R. Moldova. Liderul sindical a comunicat despre reali­zările din ultima perioadă în cadrul parte­neriatului social, propunerile și cerințele înaintate de sindicate în domeniul poli­ticilor social-economice de susținere a populației, intențiile CNSM de a adera la Confederația Europeană a Sindicatelor, rolul și importanța organizațiilor sindicale în procesul de aderare la Uniunea Europea­nă, prioritățile CNSM pentru următoarea perioadă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand