22 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Retragerea permisului de conducere. Îndeplinirea unor lucrări în tură continua

Loading
Cetăţeanul şi legea Retragerea permisului de conducere. Îndeplinirea unor lucrări în tură continua
Retragerea permisului de conducere. Îndeplinirea unor lucrări în tură continua
autoexpert.md

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 (22) 23 76 39 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Retragerea permisului de conducere

 

Cum poate fi concediat un șofer de camion, dacă acesta a fost lipsit de permisul pentru conducere?

Vladimir Arnăut, Chișinău

 

Dacă șoferul de camion a fost lipsit de permisul de conducere și, din anumite motive, el nu poate fi transferat la o altă muncă, nu se va aplica concedierea acestuia (art. 86 din Codul muncii), ci dispozițiile art. 82 lit. d1) din Codul muncii, care statornicesc că, în caz de retragere, de către autoritățile competente, a permisului, care îi acordă salariatului dreptul de a activa într-o anumită profesie, meserie sau de a efectua o anumită lucrare – contractul individual de muncă  încetează în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor de la data retragerii actului respectiv.

Altfel spus, dacă permisul de conducere pentru șoferul de cami­on a fost retras de către autoritatea competentă (adică este privat de dreptul de a conduce vehiculul), contractul individual de muncă cu respectivul salariat încetează în temeiul art. 82 lit.d1) din Codul muncii – în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor.

 

Îndeplinirea unor lucrări în tură continua

 

Angajatorul, fără ca să-mi solicite acordul, a inclus în con­tractul individual de muncă îndeplinirea unor lucrări în tură continuă. Doresc să aflu ce înseamnă aceasta sau care sunt particularitățile unei asemenea munci?

Anatol Cioric, Chişinău

 

Munca în tură continuă reprezintă o formă specifică de desfă­şurare a procesului de muncă în afara localităţii în care domiciliază salariaţii, în cadrul căreia nu poate fi asigurată revenirea lor zilnică la locul permanent de trai.

Totodată, munca în tură continuă, potrivit art. 317, alin. (2) din Codul muncii, se aplică în cazul în care locul de executare a lucră­rilor este situat la o distanţă considerabilă de sediul angajatorului, în scopul reducerii termenelor de construcţie, reparaţie sau recon­strucţie a obiectivelor cu destinaţie industrială, socială sau de altă natură.

Unele particularităţi ale reglementărilor legale cu privire la mun­ca în tură se referă la limitarea muncii în tură, la regimul de muncă şi de odihnă a salariaţilor în cadrul turei continue etc. Legislaţia la acest capitol prevede anumite garanţii şi compensaţii acordate sa­lariaţilor care prestează munca în tură continuă.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand