23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Republica Moldova intră într-o nouă criză economică

Loading
Без рубрики Republica Moldova intră într-o nouă criză economică
Republica Moldova intră într-o nouă criză economică
cersetor-moldova

Foto: Nicu Bînzari

În mod sigur, anul acesta, Republica Moldova intră în criză economică, a declarat Adrian Lupuşor, director executiv al Centrului analitic „Expert–Grup”, în cadrul unei conferinţe privind prognozele şi riscurile creşterii economiei moldoveneşti pentru următorii doi ani. Potrivit acestuia, în 2015, economia ţării noastre va cunoaşte un declin de netăgăduit. În cel mai bun caz, produsul intern brut va scădea cu 0,2 la sută. Însă „Expert–Grup” nu exclude un scenariu pesimist, în virtutea căruia economia Republicii Moldova ar putea să scadă cu 1,8 la sută.

Toate domeniile economiei, la pământ

 

Probabil, această perspectivă sumbră ar putea să devină o realitate de necontestat, în condiţiile în care, cu o săptămână mai devreme, reprezentanţa Băncii Mondiale în Republica Moldova a declarat că, în anul curent, economia ţării noastre va scădea cu doi la sută. Astfel, industria urmează să înre­gistreze un declin de aproape 1,6% din cauza diminuării exporturilor. Sfera construcţiilor, după prognozele experţilor, va consemna o descreştere de 1,3 la sută, pe fundalul micşo­rării investiţiilor. De asemenea, transportu­rile şi comerţul intern se vor contracta cu 0,2 la sută. Doar sectorul agricol ar putea creşte uşor, în cazul în care vom avea un an bun din punct de vedere meteorologic, adică cu mul­tă ploaie şi cu soare.

 

g_economie

Conducerea ţării nu este pregătită să facă faţă provocărilor

 

Principalii factori care ar putea băga economia Republicii Moldova în criză ar fi, în opinia experţilor locali şi străini, nivelul înalt de deschidere a economiei moldove­neşti, imunitatea scăzută la şocurile nega­tive, în contextul înrăutăţirii situaţiei eco­nomice din Ucraina şi Rusia, menţinerea şi extinderea restricţiilor comerciale ruseşti şi deprecierea monedei naţionale a acestor ţări. Totodată, analiştii Băncii Mondiale şi ai „Expert–Grup” indică problemele din sec­torul bancar al ţării care au condus la pră­buşirea leului moldovenesc, incertitudinea politică şi haosul din ţară.

Cel mai grav, deducem din afirmaţiile lor, este că autorităţile publice ale ţării nu sunt suficient pregătite pentru a face faţă difi­cultăţilor cu care se va confrunta ţara anul acesta. În consecinţă, Republica Moldova intră nepregătită în criza economică, con­stată aceştia. Are un sector bancar răvăşit de dispariţia criminală a miliardelor de lei. Re­zervele valutare ale ţării au ajuns la un nivel critic. Deficitul bugetar continuă să crească. Guvernul țării şi Banca Naţională a Moldovei, deşi cunoşteau problemele din economie şi din sectorul bancar, susţine „Expert–Grup”, nu au luat măsuri pentru a preveni declinul economic şi debandada din sectorul bancar.

Se susţine că stimularea consumului in­tern ar fi cea mai bună, cea mai rapidă mă­sură de depăşire a crizei economice. Însă Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, a remarcat că Legea bugetului de stat şi cea a asigurărilor sociale de stat, aprobate prin asumarea răspunderii de către Guvern, nu prevăd majorarea salariilor şi a pensiilor. Din care cauză, a precizat dumnealui, ma­joritatea covârşitoare a angajaţilor din ţară trăiesc cu senzaţia că le-a ajuns cuţitul la os.

Chiar dacă „Expert–Grup” nu ar fi venit cu aceste prognoze sumbre, populaţia simte că situaţia în ţară se înrăutăţeşte pe zi ce tre­ce şi nu se aşteaptă la nimic bun. Reformele care se fac în Republica Moldova, subliniază Petru Chiriac, nu au contribuit la îmbunătă­ţirea vieţii omului. Dimpotrivă, hoţiile care s-au produs în sistemul bancar au golit buzu­narele cetăţenilor şi, ce-i mai rău, tot ei vor fi aceia care vor plăti pierderile, pentru jafurile din bănci.

 

Sindicatele se vor zbate pentru protejarea salariaţilor de tăvălugul crizei

 

Vicepreşedintele Confederaţiei Naţiona­le a Sindicatelor din Moldovă a declarat că sindicatele vor folosi toate pârghiile legale pentru a proteja de urmările nefaste ale cri­zei economice salariaţii, membri de sindicat. În acest scop, a menţionat Petru Chiriac, se vor face demersuri către Parlament, Guvern, către alţi factori de decizie, pentru a se între­prinde măsuri în vederea diminuării impac­tului declinului economic şi al factorilor in­terni care au condus la regresul economic şi la haosul din ţară. Este vorba de combaterea corupţiei, pedepsirea persoanelor care s-au făcut vinovate de agravarea situaţiei econo­mice, sociale din ţară. În acelaşi timp, dum­nealui insistă ca şi populaţia ţării să se impli­ce mai activ, să fie mai responsabilă. Astfel încât să nu vină funcţionarii Băncii Mondi­ale sau ai Fondului Monetar Internaţional să ne facă ordine în ţară. Să se înţeleagă, în sfârşit, că puterea aparţine poporului, ci nu celor care guvernează ţara, a punctat Petru Chiriac.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand