16 iunie 2024
Chisinau
Social

Reprezentanții CNSM în teritoriu, piloni importanți ai mișcării sindicale

Loading
Social Reprezentanții CNSM în teritoriu, piloni importanți ai mișcării sindicale
Reprezentanții CNSM în teritoriu, piloni importanți ai mișcării sindicale
Vocea poporului

Am mai spus-o și cu alte ocazii, oame­nii din provincie, de la țară, constituie tal­pa țării, nucleul și temelia a tot ce mișcă în acest spațiu. Fără ei, dacă nu ar pune osul la treabă, fie că e vorba de educație, de sănă­tate, cultură sau agricultură, nici nu știu care ar mai fi rostul celor care se află, prin voia sorții, la administrarea treburilor de stat.

Masa rotundă cu genericul „Întrevedere cu reprezentanții CNSM în teritoriu”, organizată joi la Institutul Muncii, constituie încă un argument în acest sens.

În cuvântul său de salut adresat participanților la masa rotundă, Igor Zubcu, președintele CNSM, a relevat că reprezentanții în teritoriu sunt „ochii noștri, urechile noastre, portavoce a CNSM în teritoriu”.

„Semnificația evenimentului de astăzi pornește de la importanța instituției „Re­prezentantul CNSM în teritoriu”, instituită prin Regulamentul aprobat de Comite­tul Confederal al CNSM din 16 noiembrie 2018. Astăzi, făcând o ochire retrospectivă asupra activității dvs. pe perioada  dată, putem să concluzionăm că reprezentanții Confederației în teritoriu au adus o plusva­loare semnificativă în consolidarea mișcării sindicale în acești ani. Inițiativa, implicarea, capacitățile organizatorice, munca dvs. în ansamblu este vizibilă și înalt apreciată de Confederație, de federațiile sindicale și, accentuez, și de administrațiile publice locale”, a declarat Igor Zubcu.

 

Ei sunt liantul, veriga de legătură între organizațiile primare și conducerea CNSM

 

Liderii sindicali din teritoriu au abordat, în cadrul discuțiilor, problemele cu care se confruntă, fie că e vorba de asistența medicală în baza poliței, fie de relațiile cu autoritățile publice locale.

Lilia Franț, vicepreședinte al CNSM, pre­cum și specialiștii de la CNSM – Elena Anton, Tatiana Oloi, Eugeniu Covrig, Polina Fistica­nu, Sergiu Iurcu, Sergiu Morari – au pre­zentat realizările înregistrate în anul 2022 în domeniul protecției salariaților și prioritățile pentru anul 2023 și au răspuns la un șir de întrebări.

Formatorul Inga Platon, doctor în psi­hologie, fost lider sindical la Universitatea Pedagogică „Ion Creangă”, le-a vorbit participanților despre managementul stre­sului personal și profesional la locul de muncă.

Reprezentanții CNSM în teritoriu au continuat apoi discuțiile în cadrul unui atelier de lucru, făcându-se evaluarea activității. Cert e faptul că liderilor din teritoriu le va reveni un rol foarte important în ca­drul Campaniei „Organizația primară – ener­gia mișcării sindicale”, care va fi lansată la sfârșitul lunii martie a. c.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand