25 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Reprezentanţii CNSM au învăţat mediere la Moscova

Loading
Fără categorie Reprezentanţii CNSM au învăţat mediere la Moscova
seminar moscova

Foto: CNSM

Cinci persoane au fost dele­gate de CNSM pentru a par­ticipa la seminarul cu gene­ricul “Medierea în domeniul relaţiilor de muncă”, desfă­şurat în perioada 16 – 24 mai 2013 la Academia Muncii şi Relaţiilor Sociale din Mos­cova. Alături de sindicaliş­tii moldoveni la seminar au participat reprezentanţi din Armenia, Georgia, Kazahstan şi Ucraina. În total 20 de persoane.

 

Medierea reprezintă o modali-tate de soluţionare a litigiilor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane, specializată în calitate de mediator, în condiţii de neutralita­te, imparţialitate, confidenţialita-te, contradictorialitate şi egalitate a părţilor.

Această experiență a fost orga­nizată pentru promovarea medierii în toate statele participante la se­minar și pentru încurajarea tuturor membrilor de sindicat să o aplice în practică. Medierea este procesul de soluționare a conflictelor de mun­că pe cale amiabilă între două părți. Pe parcursul întregii săptămâni ex­perţi în domeniul sindical au pre­zentat lecții la această temă, îmbi­nând teoria cu exerciții practice.

 

Subiecte de interes comun

 

În deschiderea seminarului, vicepreședintele Institutului Mişcării Sindicale (IMS) al Academiei Muncii şi Relaţiilor Sociale,Vladimir Naumov, și specialistul prin­cipal al Biroului Organizației Internaționale a Muncii din Mosco­va, Sergeus Glovaţkas, au vorbit despre problemele mişcării sindi­cale internaționale. Ulterior, a fost prezentată ”Introducerea în me­diere” și ”Principiile medierii” de către Izumrud Kerimova, doctor în științe psihologice. În următoarele zile s-a vorbit despre ”Bazele con­flictului”, precum și ”Instrumentele medierii”.

 

g_cnsm

Reprezentanţii delegaţiei din RM au fost activi, implicându-se atât la nivel teoretic, cât şi practice

 

Despre ”Tehnicile negocierii” a predat Svetlana Tatarnikova, cerce­tător ştiinţific principal al Centru­lui relații în muncă și parteneriat social IMS al Academiei Muncii şi Relaţiilor Sociale.

La Academia Muncii şi Relaţii­lor Sociale participanţii la seminar au fost informaţi despre ”Protecția efectivă a drepturilor de mun­că și a intereselor economice ale salariaților – condiție necesară pen­tru motivarea activității sindicale”, prezentată de Svetlana Demidova, prorector, conducătorul Centrului relații în muncă și parteneriat so­cial IMS al Academiei Muncii şi Relaţiilor Sociale. Mai târziu a avut loc întâlnirea cu rectorul instituţiei, Evghenii Kojokin.

 

Punctele forte şi cele slabe ale sindicatelor

 

Seminarul a continuat cu o acti­vitate practică la tema ”Medierea în sfera relațiilor de muncă”, condusă de Natalia Perova, profesor la cate­dra dreptului muncii a Academiei Muncii şi Relaţiilor Sociale.

O prezentare interesantă a fost cea a Galinei Iurova, președinte adjunct al angajaților Sindicatelor Complexului Agro-Industrial, care ne-a familiarizat cu analiza SWOT a fenomenului sindical, demon­strând care sunt punctele forte și cele slabe ale sindicatelor prin pris­ma mai multor state.

Seminarul a finalizat cu o masă rotundă la Federația Sindicatelor Independente din Rusia.

Galina Andreeva de la Depar­tamentul juridic al Federaţiei Sin­dicatelor Independente din Rusia a răspuns la numeroase întrebări din domeniul relațiilor de muncă, cum ar fi: aplicarea sancțiunilor disciplinare, aplicarea răspunderii contravenționale, soluționarea cau­zelor în instanța de judecată etc. Ea ne-a informat despre restabilirea la locul de muncă a 95% de salariați în anul 2012.

 

Modalităţi de achitare a cotizaţiei

 

S-a discutat despre faptul că membrii de sindicat pentru pro­tejarea intereselor lor plătesc cotizații, aceeași procedură ar tre­bui să se aplice celor care nu sunt membri de sindicat. Contractul co­lectiv de muncă se răsfrânge asupra tuturor salariaţilor, inclusiv asupra celor care nu sunt membri de sin­dicat. Astfel, în Federația Rusă se practică așa-numitele contribuții de solidaritate care sunt achitate de către angajații care nu sunt mem­bri de sindicat prin depunerea ce­rerii la comitetul sindical pentru a beneficia de aceleași drepturi. Cuantumul taxei este stabilit de că­tre organizația sindicală primară. Acest lucru este valabil și legal, de­oarece este stabilit prin contractul colectiv de muncă.

 

Informaţii utile pentru participanţi

 

Acest seminar a purtat un ca­racter interactiv și s-a dovedit a fi foarte util pentru toți participanții, deoarece vizează exact activita­tea desfășurată de Confederația Națională a Sindicatelor din Mol­dova. Totodată, pe parcursul se­minarului s-a lucrat mult în grup pentru aplicarea în practică. S-au accentuat avantajele medierii în relațiile de muncă, precum durata scurtă de timp a procedurii, în con­trast cu procedura judiciară, câștigul ambelor părți, atingerea unui nu­mitor comun prin negocierea unui compromis, caracterul benevol al părților, egalitatea părților, cheltu­ieli reduse în comparație cu proce­dura judiciară. În același timp, acest seminar a conturat importanța me­dierii și aplicarea acesteia cu succes în sindicatele altor ţări.

Reprezentanţii delegaţiei din Republica Moldova au fost activi, implicându-se atât la nivel teoretic, cât și practic, adresând întrebări și participând la dezbateri.

 

Elena Carchilan

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor