13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Reprezentanți de la șase universități din Moldova și-au dat întâlnire la un Forum

Loading
Social Reprezentanți de la șase universități din Moldova și-au dat întâlnire la un Forum
Reprezentanți de la șase universități din Moldova și-au dat întâlnire la un Forum
sindicate.md

În perioada 12–15 septem­brie curent, organizațiile sin­dicale studențești de la șase universități din Republica Mol­dova (este vorba de Univer­sitatea Tehnică, Universitatea de Stat din Moldova, Universi­tatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Academia de Studii Economice din Moldova, Uni­versitatea Agrară de Stat și de Universitatea de Stat din Tira­spol) și-au dat întâlnire în ca­drul „Forumului Organizațiilor Sindicale Studențești”. Eveni­mentul a avut loc la Primorsk, Ucraina.

Forumul a reprezentat, de fapt, o oportunitate pentru fiecare stu­dent de a-și dezvolta noi abilități manageriale și de comunicare. Astfel, în cadrul acestuia au fost realizate trei training-uri, care au abordat subiecte educaționale și eficiente pentru o bună activitate în cadrul organizațiilor sindica­le studențești, având ca tematici: „Team Management”, „Event Ma­nagement”.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand