24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Reprezentanţi ai instituţiilor preşcolare, pregătiţi în protecţia muncii

Loading
Fără categorie Reprezentanţi ai instituţiilor preşcolare, pregătiţi în protecţia muncii
Reprezentanţi ai instituţiilor preşcolare, pregătiţi în protecţia muncii

 

 

profesori-pm

Foto: vocea.md

Un ciclu de trei seminare în as­pecte legate de securitatea şi sănătatea în muncă, destinat preşedinţilor de comitete sin­dicale din instituţiile preşco­lare din raionul Drochia, este organizat, în perioada august-octombrie a anului curent, la Institutul Muncii din capitală.

 

Preşedintele Sindicatului Educaţiei şi Ştiinţei, Dumitru Ivanov, a menţio­nat, recent, în cadrul deschiderii pri­mei dintre aceste instruiri că iniţiativa privind desfăşurarea activităţilor în cauză este foarte importantă.

„În ţara noastră a fost adoptată o bază legislativă practic nouă de activi­tate şi noi avem rolul de a o implemen­ta. Mă refer aici nu doar la normele în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, dar şi la Codul educaţiei, pre­cum şi la alte repere noi legate de edu­caţie şi pregătirea copiilor de şcoală”, a specificat preşedintele SEȘ.

Dumitru Ivanov a subliniat că sar­cina cadrelor didactice în acest proces este nu doar de a studia şi implementa noile norme, ci şi de a-şi expune vizi­unea cu referire la eficienţa acestor prevederi şi la rezultatele ce vor fi ob­ţinute în favoarea copilului.

„Nu vreau să zic că ceea ce se face acum în grădiniţe este mult, puţin, eficient sau nu. Eu îmi închipui că ati­tudinea, cerinţele şi activitatea trebuie să fie axată un pic pe altceva, dar îna­inte de toate pe rezultate. Alta e că şi copilul trebuie să vrea să facă ceea ce îi propunem, că şi de la cadrele didacti­ce se cere să depună toate eforturile ca şi cei mici să aibă plăcere în tot acest proces. Sigur că importantă este şi familia”, a argumentat vorbitorul. La rândul său, Nadejda Lavric, vicepre­şedintă a SEŞ, a remarcat în context că mai importantă decât acumularea cunoştinţelor este aplicarea acestora. „Ne dăm bine seama că investiţia în om este cea mai bună şi contăm pe faptul că ceea ce se studiază la semi­nare este util atât pentru colectivele didactice, cât şi pentru copii”, a ac­centuat Nadejda Lavric.

Neglijarea aspectelor legate de se­curitatea şi sănătatea în muncă este foarte gravă, iar cea mai bună abor­dare este prevenirea eventualelor in­cidente, lucru stipulat şi în convenţia colectivă la nivel de ramură, în con­tractele colective de muncă, a mai precizat vicepreşedinta SEŞ.

Preşedintele Consiliului interra­mural al sindicatelor din raionul Dro­chia, Dumitru Eni, a precizat pentru „Vocea poporului” că structura pe care o reprezintă organizează în fiecare an câte trei-patru seminare pentru liderii sindicali din teritoriul respectiv.

„Acest ciclu de seminare este desti­nat celor 80 de preşedinţi de comitete sindicale din raionul Drochia. Tema este actuală mai ales după ce a fost adoptată Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă, dar şi un şir de norme suplimentare ce pun accentul pe aceste probleme. De aceea, ne stră­duim ca în fiecare an oamenii să fie instruiţi la timp şi să nu uite că sunt datori să respecte normele de secu­ritate şi sănătate în muncă”, a argu­mentat Dumitru Eni.

Seminarul a fost susţinut de spe­cialişti din cadrul Inspectoratului de Stat al Muncii. Programul lui a inclus aspecte privind managementul activi­tăţii în domeniul securităţii şi sănătă­ţii în muncă, politicile statului, dar şi ale sindicatelor în domeniu. Totodată, au fost abordate subiecte precum: in­strumentele de informare, consultare, participare şi sensibilizare a activului sindical asupra problemelor legate de protecţia muncii, instruirea lucrători­lor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Alte subiecte au vizat factorii de risc profesional, identificarea şi evalu­area acestora, precum şi răspunderea pentru încălcarea actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor