25 iunie 2024
Chisinau
Social

Reprezentante ale sindicatelor din R. Moldova au participat la un congres IUF, la Geneva

Loading
Social Reprezentante ale sindicatelor din R. Moldova au participat la un congres IUF, la Geneva
Reprezentante ale sindicatelor din R. Moldova au participat la un congres IUF, la Geneva
facebook.com

În perioada 13–16 iunie curent, la Geneva și-a ținut lucrările Congresul 28 al Uniunii Internaţionale a Lucrătorilor din Industria Alimentară, Agricultură, Hoteluri, Restaurante, Catering, In­dustria Tutunului şi Industriile Conexe (IUF).

Cei peste 450 de delegați la Congres, de la 202 organizații membre IUF din 85 de țări ale lumii, reprezentanți a milioane de lucrători din sectoarele alimentației, agri-culturii, hotelurilor, restaurantelor, cate­ringului și tutunului s-au întrunit pentru a stabili direcțiile principale de activitate şi a elabora strategii pe problemele abordate pentru perioada anilor 2023-2027.

Din Republica Moldova, la congres au participat doi reprezentanți din organizațiile membre ale IUF: Diana Romanciuc, pre-ședintele Federaţiei Sindicale a Lucrăto-rilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Coo­peraţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri „SindLUCAS”, şi Gabriela Tricolici, de la Federaţia Sindicatelor din Domenii­le Cooperaţiei de Consum, Comerţului şi Antreprenoriatului „Moldsindcoopcomerţ”.

În discursul rostit în fața delegaților la Congres, președintele IUF în exercițiu, Mark Lauritsen, a relevat: „Am văzut creșterea mișcărilor extremiste pe tot globul, și atacu­rile lor constante asupra drepturilor omului, fie că este vorba de Italia, Myanmar sau de SUA și Brazilia. Chiar și acum ne întâlnim în umbra războiului din Ucraina. O mișcare muncitorească puternică este singurul lucru care poate împinge înapoi aceste forțe de dreapta. Lupta pentru viitorul nos­tru începe aici și acum”.

Delegaţii la congres au pus un accent sporit pe următoarele chestiuni: drepturi sindicale; egalitate; justiție climaterică; pace, democrație, drepturile omului.

La finele celui de-al 28-lea Congres al IUF au fost adoptate 25 de rezoluții, acestea vizând, între altele, tinerii angajați, războiul agresiv al Rusiei împotriva Ucrainei, solida­ritatea sindicală internațională și lupta pen­tru pace, drepturile sindicale democratice în Europa de Est și Asia Centrală ș.a.

În calitate de preşedinte al IUF a fost re­ales Mark Lauritsen,  reprezentant al UFCW America de Nord, iar  în funcţia de secretar general – Sue Longley, Elveţia.

Congresul 28 al IUF a ales membrii Co­mitetului Executiv, care reprezintă diferite regiuni geografice. Acesta se reunește anual pentru a monitoriza și a controla activitățile IUF, progresele înregistrate în realizarea programelor și a rezoluţiilor congresului.

Deschiderea Congresului a fost preceda­tă de Conferinţa Organizaţiei de Femei a IUF, care a reunit 149 de sindicaliste din 97 de organizații membre ale IUF. La  Conferință au fost puse în discuție patru subiecte prin­cipale: atragerea mai multor femei lucrătoare în sindicate și promovarea mai mul­tora dintre ele în poziții de conducere; protecția și extinderea drepturilor femeilor care lucrează și protecția maternității; pro­movarea angajării femeilor și răspunsul la provocările timpului, cum ar fi automati­zarea; prevenirea și eliminarea violenței și hărțuirii bazate pe gen.

Conferinţa Organizaţiei de Femei a fost urmată de o conferință IUF dedicată proble­melor tinerilor, apoi a avut loc o altă confe­rinţă IUF, la care au fost abordate probleme de discriminare pe criterii de rasă, credință, culoare sau orientare sexuală.

Congresul 28 al IUF a ales membri ai Comitetului Global de Femei al IUF. Preşe­dintele Federaţiei „SindLUCAS”, Diana Ro­manciuc, a fost aleasă în funcția de prim-vicepreşedinte al reprezentantului titular în Comitetul Global de Femei al IUF din partea organizaţiilor-membre ale IUF din ţările Eu­ropei de Est şi Asiei Centrale.

 

Valentina CHIRIAC, vicepreședinte al Federației „SindLUCAS”

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand