25 iulie 2024
Chisinau
Social

Reglementarea controalelor de stat în perioada moratoriului

Loading
Social Reglementarea controalelor de stat în perioada moratoriului
Reglementarea controalelor de stat în perioada moratoriului
control

Foto: libertatea.ro

 

Un regulament provizoriu privind procedu­ra de examinare a demersului referitor la iniţierea controlului de stat la fața locului a fost elaborat recent de specialiştii Ministeru­lui Economiei. Necesitatea acestui document a apărut în contextul intrării în vigoare, la începutul lunii curente, a Legii privind mo­ratoriu asupra controlului de stat.

 

Conform prevederilor acestei legi, pentru a nu pune în pericol viața, sănătatea, ordinea publică, securita­tea economică și mediul ambiant, a fost permisă efec­tuarea controalelor, iar autorizația în acest scop va fi eliberată de Ministerul Economiei.

În virtutea funcției sale de promovare a politicii de stat pentru ameliorarea mediului de afaceri prin eli­minarea constrângerilor de ordin administrativ, Mi­nisterul Economiei a fost împuternicit cu atribuții de autorizare a inițierii controlului de stat la fața locului în perioada moratoriului.

Conform Regulamentului privind inițierea contro­lului de stat în perioada moratoriului, în caz că există un pericol iminent pentru viaţă, sănătate, securitatea economică a statului şi mediu, instituția abilitată cu funcții de control poate adresa Ministerului Econo­miei un demers prin care să-şi motiveze intenția. În urma examinării acestui demers conform procedurii, reprezentanţii Ministerului Economiei ar urma să eli­bereze autorizația de control.

Regulamentul respectiv conține formularul-tip al demersului și oferă explicații cu privire la informația necesară pentru a fi prezentată de către organul abili­tat cu funcții de control, care va solicita Ministerului Economiei inițierea procedurii de control de stat la fața locului.

Până la acest moment, pe adresa ministerului au parvenit şapte demersuri de solicitare a controalelor din partea Inspectoratului Fiscal, Căpităniei Portu­lui Giurgiulești, Inspectoratului Energetic de Stat, a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină. Dintre acestea au fost acceptate două controale, iar celelalte au fost respinse ca fiind insuficient de argumentate.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand