26 septembrie 2023
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Refuzul rechemarea din concediu. Investitorii străini și drepturile sindicale

Loading
Cetăţeanul şi legea Refuzul rechemarea din concediu. Investitorii străini și drepturile sindicale
Refuzul rechemarea din concediu. Investitorii străini și drepturile sindicale
concediu

Salariatul, în drept să refuze rechemarea din concediu
Foto: monitorulvn.ro

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Salariatul, în drept să refuze rechemarea din concediu

 

guestion

Lucrez în calitate de coordonator de proiecte şi de două săptămâni mă aflu în concediul anual plătit. Acum două zile, am fost întrebat de director dacă poate să mă recheme din concediu cu o săptămână mai devreme. Puteți să-mi spuneți cum să procedez?

 

Adrian Fusu, Chișinău

 

Conform art. 122, alin. (1) din Codul muncii, salariatul poate fi re­chemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, hotărârea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi nu­mai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. În acest caz, salariatul nu restituie indemnizaţia pentru zilele de concediu nefolosite, iar retribuirea muncii salariatului rechemat din concediul de odihnă anual se efectuează în baze generale. Cu alte cuvinte, pentru ca angajatorul să vă poată rechema din conce­diu, este necesar acordul scris al dumneavoastră și doar din anumite motive întemeiate.

Astfel, dacă acceptați să fiți rechemat, atunci, potrivit alin. (3) al aceluiași articol din Codul muncii, dumneavoastră trebuie să folosiți restul zilelor din concediul de odihnă după ce va înceta situaţia respec­tivă sau la o altă dată stabilită prin acordul părților în cadrul aceluiaşi an calendaristic. Dacă restul zilelor din concediul de odihnă nu le veți folosi din oricare motive în cadrul aceluiaşi an calendaristic, sunteți în drept să le folosiți pe parcursul următorului an calendaristic.

Însă, în cazul în care refuzați rechemarea din concediu, atunci dum­neavoastră vă reîntoarceți la serviciu la data expirării duratei conce­diului anual plătit, fără a suporta anumite consecințe negative.

 

Stimulentele pentru investitorii străini nu trebuie să limiteze drepturile sindicale

 

guestion

Se vorbeşte că investitorilor străini li se va da mână liberă în raporturile de muncă și, deci, libertatea sin­dicală va fi limitată. Ce fel de legi vom avea?

 

Liuba Scopenco, Bălți

 

Libertatea sindicală este un factor în realizarea justiției sociale și unul din principalele elemente în obținerea unei păci sociale, durabi­le. Libertatea sindicală mai este și o condiție a tripartismului, pe care Constituția Organizației Internaționale a Muncii îl promovează în pro­priile sale structuri și îl susține pentru statele membre. Fără libertate sindicală, conceptul de tripartism nu ar avea sens.

În momentul în care a devenit membru al Organizației Internaționale a Muncii, Republica Moldova a acceptat principiile libertății sindicale și s-a obligat să respecte în totalitate angajamentele asumate prin rati­ficarea convențiilor OIM. Nerespectarea principiilor libertății sindicale de către investitorii străini constituie o problemă a Guvernului, care poartă răspundere pentru angajamentele asumate.

Comitetul pentru Libertatea Sindicală al Consiliului de Administrație al BIM a decis că politica fiecărui guvern ar trebui să asigure respecta­rea drepturilor omului. Drepturile sindicale, ca și alte drepturi funda­mentale ale omului, potrivit Comitetului pentru Libertatea Sindicală, ar trebui respectate, indiferent de nivelul de dezvoltare a țării respec­tive. Același comitet afirmă că „atunci când guvernele țărilor-gazdă oferă stimulente speciale pentru atragerea investițiilor străine, aceste stimulente nu ar trebui să includă nici o restricție cu privire la liber­tatea sindicală a lucrătorilor sau la dreptul de organizare și negociere colectivă”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand