30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Refuzul de a se angaja conform repartizării. Transferul unității în altă localitate

Loading
Cetăţeanul şi legea Refuzul de a se angaja conform repartizării. Transferul unității în altă localitate
Refuzul de a se angaja conform repartizării. Transferul unității în altă localitate
youngmoorelaw.com

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Refuzul de a se angaja conform repartizării

 

Care este răspunderea unui tânăr specialist dacă refuză să se angajeze conform repartizării?

Galina Grecu, Chișinău

 

Potrivit art.1 din Codul muncii, tânăr specialist este considerat absolventul instituției de învățământ superior, mediu de specialitate sau secundar profesional în primii trei ani după absolvirea acesteia.

Hotărârea Guvernului nr. 923/2001 „Cu privire la plasarea în câmpul muncii a absolvenților instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate de stat” prevede că, în cazul în care tânărul specialist refuză să se prezinte la locul de lucru conform repartizării sau își suspendă activitatea înainte de expirarea termenului de trei ani stabilit, el este obligat să restituie în bugetul de stat cheltuielile pentru instruirea sa în volumul calculat de instituția respectivă de învățământ.

Această responsabilitate nu se aplică în cazul în care tânărul specialist, în decurs de şase luni, se reangajează o singură dată în instituția din care s-a eliberat sau se angajează la o altă instituție publică finanțată de la bugetul de stat sau de la bugetul local, într-o funcție corespunzătoare specialității obținute.

Hotărârea Guvernului nr. 923/2001 prevede anumite respon-sabilități și pentru agenții economici privați care vor angaja tineri specialiști repartizați anterior în sectorul public în primii trei ani de activitate a acestora. Adică, în asemenea caz, agenții econo-mici privați vor restitui integral instituției de învățământ cheltuielile aferente formării lor în cazul în care aceștia nu le-au achitat perso­nal.

Unele obligații și drepturi ale tânărului specialist sunt specifi­cate în contractul-tip privind realizarea studiilor în instituțiile de învățământ superior și mediu de specialitate (la zi) în grupele cu finanțare bugetară și plasarea tinerilor specialiști în câmpul muncii, anexat la Hotărârea Guvernului nr. 923 din 4 septembrie 2001.

 

Transferul unității în altă localitate

 

Am auzit la radio despre o directivă a Uniunii Europene care prevede anumite drepturi ale salariaților în cazul transferu­lui unității într-o altă localitate. Doresc să aflu despre care drepturi și directivă este vorba?

Radu Mămăligă, Telenești

 

Drepturile salariaților în cazul transferului unității într-o altă lo­calitate fac obiectul sau sunt prevăzute de Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001 privind apropierea legislației statelor membre refe­ritoare la menținerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unități sau părți de întreprinderi sau unități. Această directivă prevede mai multe drepturi și garanții ale salariaților. De exemplu,  transferul unei întreprinderi, unități sau a unei părți din întreprindere sau unitate nu constituie în sine un motiv de conce­diere pentru cesionar sau cedent. Această dispoziție nu împiedică concedierile care pot interveni din motive economice, tehnice sau organizatorice și care implică schimbări în ceea ce privește ocupa­rea forței de muncă.

Dacă contractul de muncă sau raportul de muncă încetează pen­tru că transferul implică o modificare substanțială a condițiilor de muncă, în detrimentul lucrătorului, angajatorul este considerat răs­punzător pentru încetarea contractului de muncă sau a raportului de muncă.

Aceeași directivă dispune că dacă întreprinderea, unitatea sau partea de întreprindere sau de unitate își păstrează autonomia, statutul și funcția reprezentanților sau a reprezentării lucrătorilor afectați de transfer se mențin, în conformitate cu aceleași modalități și în aceleași condiții care existau înainte de data transferului.

Directiva 2001/23/CE din 12 martie 2001 a servit drept temei pentru mai multe modificări operate la Codul muncii prin Legea nr. 155 din 20.07.2017.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand