30 mai 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Refuzul de a face examenul medical. Reducerea funcţiilor deţinute de liderii sindicali

Loading
Cetăţeanul şi legea Refuzul de a face examenul medical. Reducerea funcţiilor deţinute de liderii sindicali
Refuzul de a face examenul medical. Reducerea funcţiilor deţinute de liderii sindicali
climate-come.ru

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze. Linia fierbinte la tel.: 0 800 800 20 (luni şi joi de la 14.00-16.00).

Ion PREGUZA

expert

în Departamentul juridic al CNSM

 

Refuzul de a face examenul medical

 

În ce cazuri angajatorul poate impune salariatul să suporte cheltuielile pentru examenul medical?

Elena Mereuță, Strășeni

 

Angajatorul nu are nici un temei legal pentru a impune salariatul să suporte cheltuielile pentru examenul medical.

Art. 21, alin. (4) din Legea securității și sănătății în muncă nr. 186 din 10.07.2008 dispune că cheltuielile ce țin de organizarea și efec­tuarea examenului medical sunt suportate de angajator.

Refuzul angajatorului de a suporta cheltuielile necesare pentru examenul medical constituie o încălcare a legislației muncii și poate fi contestat la Inspectoratul de Stat al Muncii și în instanța de jude­cată.

În același timp, salariații nu sunt în drept să se eschiveze de la examenul medical prevăzut de lege. Dacă termenul de efectuare a examenului medical a fost depăşit din vina salariatului, contractul individual de muncă va fi suspendat în temeiul art. 76 din Codul muncii (în circumstanţe ce nu depind de voinţa părţilor). Refuzul de a trece examenul medical, în cazul în care acesta este obligatoriu, iar salariatul a fost informat de către angajator în formă scrisă despre obligaţia de a face examenul medical se consideră încălcare gravă a obligaţiilor de muncă, fapt pentru care salariatul poate fi concediat, în temeiul art. 86, alin. (1), lit. p) din Codul muncii.

 

Reducerea funcţiilor deţinute de liderii sindicali

 

Doresc să aflu dacă angajatorul are dreptul să reducă funcția pe care o dețin pornind de la faptul că îndeplinesc, pe baze obștești, funcția de președinte al comitetului sindical de la unitate.

Vladimir Pănăguță, Călăraşi

 

Reducerea funcției pe care o dețineți, deși nu ați numit-o, sau mai bine spus, reducerea numărului sau a statelor de personal din unitate ține de competența angajatorului, cu condiția respectării unor particularități ale legislației. Angajatorul, de asemenea, este în drept să inițieze procedura de concediere a salariaților pe motivul reducerii numărului sau a statelor de personal. Acest drept al anga­jatorului poate fi realizat doar cu condiția respectării procedurii de concediere în cazul reducerii numărului sau a statelor de personal.

În cazul descris de dumneavoastră, la reducerea funcției pe care o dețineți, angajatorul trebuie să țină cont de dispoziția art. 86, alin. (2) din Codul muncii, care interzice concedierea salariaților, in­clusiv în perioada îndeplinirii obligaţiilor obşteşti. Prin urmare, în­deplinirea, pe baze obștești, a funcției de președinte al comitetului sindical de la unitate exclude posibilitatea reducerii funcției pe care o dețineți.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand