12 aprilie 2024
Chisinau
Social

Reforma în transport: declarații şi realități

Loading
Social Reforma în transport: declarații şi realități
Reforma în transport: declarații şi realități

 

 

rutiere

Foto: flux.md

În unul din numerele trecute, „Vocea poporului” a inserat un ecou la seria de articole publicate anterior referitoare la transportul public municipal. Revenim cu un alt ma­terial la temă, fiind în așteptarea reacției cititorilor și a persoanelor interesate.

 

Prima Strategie de dezvoltare a transportului public, inițiată de doi consilieri municipali, a fost aprobată de CMC în 2006. Una din prioritățile strategiei a fost dezvoltarea transportului electric. Microbuzelor le reve­nea rolul de transport auxiliar, legătura suburbiilor şi a zonelor periferice ale urbei cu arterele principale ale capitalei, precum și acoperirea nevoilor de trans­port pe străzile unde troleibuze­le nu au acces. Noul concept de organizare a transportului public a fost inclus în Planul urbanistic general, aprobat în unanimitate de CMC în 2007, până a deve­ni primăria liberală. Însă nici guvernarea comunistă, nici cea liberală nu s-au obosit să pună în aplicare prevederile strate­giei. La început, președintele de atunci a dispus procurarea a 20 de autobuze MAN. Ulterior, după mai multe scandaluri şi trucuri cu licitaţiile, au fost pro­curate 100 de troleibuze din Be­larus, pe banii împrumutați de la BERD. De asemenea, la iniţiativa primarului general, RTEC a lan­sat producţia de troleibuze noi. Mai mult, edilul șef al capitalei a făcut promisiuni tari, precum că această producţie va acoperi necesarul de troleibuze din toată ţara şi chiar vom face export de troleibuze în Europa!

Însă promisiunile primarului visător nu au putut fi realizate. Costul celor câtorva troleibuze, completate în proporție de 95% din componentele importate din capitala belarusă, s-a dovedit a fi mai mare decât dacă acestea erau asamblate în ţara lor de ori­gine. În schimb, prin importul de componente, se pot ocoli lici­taţiile publice şi se mai pot spăla niște bani.

Înnoirea parcului de trolei­buze şi de autobuze nu a fost complementată şi cu îmbună­tăţirea managementului între­prinderilor. Menţinerea tarifelor populiste a condus la falimen­tarea financiară a operatorilor municipali de transport. Astfel, o unitate de transport municipal emisă la linie de Parcul urban de autobuze costă vistieria orașului peste un milion de lei!

Recent, partenerii interna­ţionali de dezvoltare au mai fi­nanţat cu câteva sute de mii de euro o nouă strategie de dezvol­tare a transportului. Proiectul strategiei prevede prioritizarea transportului electric, precum şi, ţinând cont de specificul reţe­lei stradale, completarea rutelor urbane cu autobuze de tip vagon. Pentru acoperirea cererii călăto­rilor, parcul de troleibuze trebuia să fie completat cu peste 100 de unităţi, iar cel de autobuze cu cel puţin 150 de mijloace de trans­port.

 

Cine de la cine stoarce bani?

 

De aproape doi ani, acest do­cument se prăfuieşte pe rafturile din biroul colegului de clasă al edilului șef al capitalei, înscău­nat în funcţie publică importan­tă pe linie de partid. Deşi noile „idei reformatoare” fac trimitere la proiectul strategiei, acesta nici nu a fost supus discuţiei publice şi aprobării obligatorii în CMC.

Planul aşa-numitei reforme graduale constă în următoare­le: vor fi anulate vreo 10 rute de microbuz deţinute legitim de către operatorii privaţi, conside­raţi concurenţi celor cu pâinea și cuțitul. În locul lor, operatorii care susţin politica partidului vor avea dreptul de a presta servicii inclusiv cu autobuze. În scurt timp, Parcul urban de autobuze va fi falimentat pentru a fi prelu­at de către o structură apropiată partidului. De asemenea, dat fi­ind faptul că pentru producerea a 40 de troleibuze noi va fi nevoie de 40 de ani, s-a decis renovarea urgentă a 40 de troleibuze vechi cu motoare sovietice. Pentru re­alizarea experimentului năstruş­nic s-a ales şi cea mai nepotrivită perioadă – de la 1 septembrie, când fluxul de călători, de regulă, se triplează.

 

Ce va urma?

 

Realizarea ,,reformei gradua­le” va avea consecinţe dezastru­oase pentru sistemul de transport public al capitalei. Până la sfârşi­tul anului, peste 1000 de persoa­ne vor pierde locurile de muncă, iar familiile lor, adică peste 3000 de chişinăuieni, vor fi lipsite de o sursă minimă de existenţă. Tot în această perioadă, în capitală va fi un haos – nu se va şti cum cir­culă transportul public, oamenii vor întârzia la serviciu, iar copi­ii – la şcoală. De asemenea, din cauza zgomotului insuportabil din noile troleibuze vechi, dotate cu motoare sovietice, mai mulţi chişinăuieni vor avea nevoie de îngrijiri medicale. Bugetul pri­măriei va fi golit de cel puţin 50 de milioane de lei, pe lângă cele 250 de milioane de lei planifica­te pentru acordarea subvenţiilor. În schimb, piaţa neagră va creşte – în buzunarele mafiei, pe lângă cele 70 de milioane de lei, se vor mai vărsa încă peste 100 de mili­oane de lei, fără a fi impozitate. Din ele, 15 milioane vor merge la finanţarea unei campanii electo­rale decente a partidului care gu­vernează capitala.

 

În loc de concluzii

 

Aşa–numita reformă graduală are drept scop reîmpărţirea pieţei transportului public şi întărirea controlului mafiei asupra unor fluxuri financiare importante. De la realizarea reformei nu se va îmbunătăţi calitatea serviciilor de transport, iar preţul plătit de chişinăuieni pentru aceste servi­cii va creşte. În realitate, această „reformă” a fost inventată pentru a acoperi imaginea proastă a ce­lor care guvernează prost capita­la, precum şi pentru a suplini cu resurse financiare bugetul unui partid pentru alegerile parla­mentare din toamnă.

 

Liviu ANDRIUŢĂ

inginer, doctorand UTM

 

P.S. Gurile rele vorbesc că, după realizarea „reformei”, actualul şef al Departamen­tului de transport va trebui să plece, în conformitate cu decizia judecăţii. Persona­jul respectiv a mai fost cer­tat cu legea şi în străinătate, fiind expulzat pentru furt de biciclete. Aflând de isprăvile din domeniul transportului ale colegului de clasă, edilul șef al capitalei l-a promovat în funcţie de conducere în primărie, după care acesta şi-a demonstrat abilităţile, mânjind vestitele linii pen­tru ciclişti.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand