16 iunie 2024
Chisinau
Social

Reforma administrației publice centrale, analizată de către experți

Loading
Social Reforma administrației publice centrale, analizată de către experți
Reforma administrației publice centrale, analizată de către experți
forum

MiLab

 

Cea de-a treia ediție a Forumului pe Inovații în Guvernare a avut în vi­zor cum poate deveni sec­torul public mai receptiv la nevoile cetățenilor și cum poate fi avansată re­forma administrației pu­blice centrale.

 

Ediţia din acest an s-a con­centrat pe patru blocuri temati­ce: reingineria serviciilor publi­ce; puterea datelor; inteligenţa colectivă pentru inovaţii în sec­torul public; finanţarea necon­venţională a inovaţiilor în sec­torul public.

Fiecare bloc a explorat mo­dul în care participarea cetăţe­nilor poate susţine elaborarea politicilor și prestarea servicii­lor şi felul cum datele pot da un suflu nou politicilor, care trebu­ie să fie bazate pe dovezi. Toto­dată, discuțiile s-au conturat şi în jurul parteneriatelor cu sec­torul privat şi cu alţi actori, care ar putea contribui la reinventa­rea modelelor de finanţare şi dezvoltare a sectorului public.

„Evenimentul dat ne-a ară­tat o optică nouă faţă de inova­ţii: departe de o fi nişte soluţii tehnice la problemele existente, ele urmăresc schimbarea natu­rii relaţiei între cetăţean şi stat de la furnizor-consumator de politici sau servicii spre o re­laţie de parteneriat în care toţi actorii din societate au experti­ză, drepturi și responsabilităţi”, a menţionat Lilia Palii, secreta­ră generală a Guvernului.

În 2016, Guvernul Repu­blicii Moldova şi-a asumat angajamentul să continue efi­cientizarea administraţiei pu­blice pentru a oferi cetăţenilor servicii la cel mai înalt nivel, în conformitate cu practicile democraţiilor europene. Acest angajament este reflectat în Strategia de reformă a admi­nistraţiei publice pentru anii 2016-2020, precum şi în Planul de acţiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publi­ce pentru anii 2017-2021.

„Inovația ține de modul în care gândim, ne comportăm, și de atitudinea pe care o avem. Sunt câteva principii, mantre, de care ne ghidăm zi de zi la UN Women Moldova.

Prima mantra este „învățăm atunci când facem”. Nu învățăm întâi și apoi facem, ci facem și învățăm din acest proces.

A doua mantra este „defineș-te corect întrebarea”. Dacă pu­nem corect întrebarea, ea va conține 90% din soluția proble­mei.

Și a treia mantra este „viito­rul este deja aici, doar că el nu este distribuit uniform”. Tot ce ne dorim este deja în lume, trebuie doar să aducem, creăm aceste lucuri aici”, a spus Ulzi­isuren Jamsran, reprezentanta de țară, UN Women Moldova.Evenimentul a fost organizat de Laboratorul de Inovații So­ciale din Moldova (MiLab), o inițiativă comună a Programu­lui Națiunilor Unite în Repu­blica Moldova și a Centrului de Guvernare Electronică, în par­teneriat cu Cancelaria de Stat și Entitatea Națiunilor Unite pen­tru Egalitatea de Gen și Abilita­tea Femeilor (UN Women).

 

Acest material este realizat de publicația „Vocea Poporului”, cu sprijinul financiar al UN Women în Moldova (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor).

Viziunile exprimate ]n articol sunt cele ale autorilor și nu reprezintă în mod neapărat viziunile partajate de UN Women sau ONU, în general.

Materialul poate fi utilizat gratuit pentru scopuri necomerciale, cu înștiințarea cuvenită a UN Women.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand