12 august 2022
Chisinau
Без рубрики

Recomandări pentru consolidarea şi modernizarea activităţii „Agroindsind”

Loading
Без рубрики Recomandări pentru consolidarea şi modernizarea activităţii „Agroindsind”
Recomandări pentru consolidarea şi modernizarea activităţii „Agroindsind”
agroindsind

Foto: sindicate.md

 

Gradul de realizare a strate­giilor de modernizare şi con­solidare a structurilor sindi­cale din cadrul Federaţiei „Agroindsind” a fost analizat recent, în cadrul unui semi­nar desfăşurat la Institutul Muncii din capitală.

 

Drept finalitate a acestui exer­ciţiu a servit elaborarea unor re­comandări privind sarcinile ce trebuie îndeplinite pentru imple­mentarea integrală până la finele lunii martie 2017 a strategiilor re­spective.

Reprezentanţii Federaţiei „Ag-roindsind” se află în preajma de­marării unei campanii de pregătire de congresul al şaptelea al acestui sindicat de ramură, preconizat pentru finele lunii martie 2017. Le­onard Palii, vicepreşedinte „Agro­indsind”, a precizat pentru „Vocea poporului” că, pe durata acestei campanii, fiecare dintre structuri­le care fac parte din sindicatul în cauză îşi va evalua activitatea prin prisma eforturilor de realizare a obiectivelor stabilite în cadrul con­gresului anterior.

„Scopul acestui seminar a fost de a analiza în ce măsură structuri­le teritoriale ale Federaţiei „Agro­indsind” se apropie de realizarea strategiei aprobate la congresul al şaselea cu genericul „Spre un sindicat combativ, modern şi con­solidat”. Am încercat să stabilim şi care ar putea fi paşii de accele­rare a acţiunilor necesare în acest scop”, a precizat Leonard Palii.

 

Direcţii strategice

 

Reprezentanţii Federaţiei „Agroindsind” se axează în prezent pe trei direcţii strategice de dezvolta­re. Acestea se referă la dobândirea de la angajator a respectării legis­laţiei, obţinerea prin intermediul contractului colectiv de muncă a unor drepturi suplimentare la mi­nimul garantat prin lege, precum şi la consolidarea capacităţilor in­stituţionale necesare pentru reali­zarea primelor două direcţii, a mai specificat Leonard Palii.

În cadrul aceluiaşi seminar, Gheorghe Burbulea, şef adjunct al Inspectoratului Sindical al Muncii, s-a referit la 

procesul de tranziţie de la sistemul actual de manage­ment al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă bazat pe compen­sarea cu adaosuri la salariu a riscu­rilor profesionale la cel de preveni­re a acestora.

Gheorghe Burbulea a accentuat că reprezentanţii sindicatelor in­sistă, în cadrul dialogului social, pe aplicarea în ţara noastră a noii abordări în materie de securitate şi sănătate în muncă ce ţine de elimi­narea sau atenuarea factorilor de risc de la locul de muncă. Or, com­pensaţiile achitate salariaţilor care muncesc în condiţii ce prezintă pe­ricol de accidentare sau îmbolnă­vire nu sunt în măsură să acopere nici pe departe pierderile suporta­te de familiile salariaţilor şi de eco­nomia naţională în ansamblu.

 

Atestarea locurilor de muncă

 

În aceeaşi ordine de idei, repre­zentantul Inspectoratului Sindical al Muncii a dezvăluit şi mai multe aspecte legate de atestarea locuri­lor de muncă, în special, în cadrul unităţilor din sistemul bugetar. Or, în acest domeniu se atestă o întâr­ziere în alocarea mijloacelor finan­ciare necesare în acest scop.

Gheorghe Burbulea s-a referit în context şi la necesitatea ca în ca­drul întreprinderilor să fie create şi să funcţioneze comitete pentru se­curitate şi sănătate în muncă, dar şi la faptul că, în timpul apropiat, va intra în vigoare noul regulamentul sanitar privind supravegherea să­nătăţii persoanelor expuse acţiunii factorilor profesionali de risc.

În cadrul aceluiaşi seminar, Ana Moldovanu, consultant superior în Departamentul protecție social-economică al CNSM, i-a informat pe participanţi despre cele mai re­cente modificări legislative legate de achitarea diferitelor tipuri de prestaţii sociale şi, în special, des­pre unele aspecte ale proiectului de reformare a sistemului de pensii.

La seminar au participat repre­zentanţi a 15 organizaţii sindicale din cadrul uniunilor teritoriale Ceadâr-Lunga şi Vulcăneşti.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor