24 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Rechemare din concediul de odihnă annual. Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare

Loading
Cetăţeanul şi legea Rechemare din concediul de odihnă annual. Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare
Rechemare din concediul de odihnă annual. Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare
rechemare-din-concediu

Foto: sembiosys.ca

 

Rubrica „Cetăţeanul şi legea” vine în aju­torul cititorului nostru care caută răspun­suri la întrebări de ordin juridic. Conti­nuăm această tradiţie, pentru ca cititorii, care sunt şi salariaţi la diverse întreprin­deri, să nu se simtă vulnerabili juridic în faţa celor care încearcă să-i manipuleze.
La întrebările primite la redacţie va răs­punde şeful Departamentului juridic al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, Ion PREGUZA.
hot Linia fierbinte la tel. 022-23-76-39
Luni şi joi de la 14.00-16.00.

 

Rechemare din concediul de odihnă annual

 

guestion

Are oare angajatorul dreptul să mă recheme din conce­diul de odihnă, pe motiv că a plecat colegul meu de ser­viciu în concediu medical?

 

Andrei Usatîi, Strășeni

 

Potrivit art. 122 din Codul muncii, salariatul poate fi rechemat din concediul de odihnă anual prin ordinul (dispoziţia, decizia, ho­tărârea) angajatorului, numai cu acordul scris al salariatului şi numai pentru situaţii de serviciu neprevăzute, care fac necesară prezenţa acestuia în unitate. Cu alte cuvinte, angajatorul poate să vă recheme din concediul de odihnă anual, respectând două condiții: apariția unei situații ce nu putea fi prevăzută și obținerea acordului scris al dumneavoastră. Totodată, în acest caz, salariatul nu restituie indem­nizaţia pentru zilele de concediu nefolosite.

 

Modul de aplicare a sancţiunilor disciplinare

 

guestion

Este oare obligat angajatorul, până la aplicarea sancţiunii disciplinare, să ofere un termen de cinci zile pentru ca salariatul să scrie explicaţie şi ce urmează în cazul în care acesta refuză să o facă?

 

Tudor Pîntea, Nisporeni

 

Dispoziţiile art. 208 din Codul muncii elucidează modul privind aplicarea sancţiunii disciplinare. Astfel, alin. (1) al acestui articol pre­vede că, până la aplicarea sancţiunii disciplinare, angajatorul este obligat să ceară salariatului o explicaţie scrisă privind fapta comisă. Salariatul, la rândul său, poate să prezinte explicația în termen de cinci zile lucrătoare de la data solicitării. Refuzul salariatului de a prezenta explicaţia cerută se consemnează într-un proces-verbal semnat de un reprezentant al angajatorului şi unul al salariaţilor (sindicatelor).

În asemenea caz, reprezentantul angajatorului se numește prin ordinul acestuia (angajatorului), iar reprezentantul salariaților se numește de către structura sindicală de la unitate. În cazul în care la unitate nu este constituit sindicat, reprezentantul salariaților se numește în modul prevăzut la art. 21 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand