14 iunie 2024
Chisinau
Varia

Realizează-ți ideea. Aplică pentru subvenții de până la 300 000 lei

Loading
Varia Realizează-ți ideea. Aplică pentru subvenții de până la 300 000 lei
Realizează-ți ideea. Aplică pentru subvenții de până la 300 000 lei
agrointel.ro

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Trei Coline” anunță concurs de granturi în cadrul Programului LEADER pentru antreprenorii, autoritățile publice locale și organizațiile non-guvernamentale, care activează în localită-țile Trifești, Pripiceni-Răzeși, Peciște, Ignăței, Meșeni, Răspopeni, Tîrșiței, Scorțeni, Chiștelnița, Țînțăreni. Prin acest concurs,GAL-ul își propune să susțină ideile de dezvol­tare a localităților din microregiune, care cores­pund următoarelor Obiective specifice:

  • OBS 1.1. Consolidarea sectorului agrar
  • OBS 1.2 Susținerea și dezvoltarea businessu­lui non-agricol
  • OBS 2.1. Modernizarea infrastructurii locale pentru o utilizare sigură
  • OBS 2.2. Îmbunătățirea calității serviciilor și amenajarea modernă a teritoriilor
  • OBS 3.1. Conservarea și valorificarea patri­moniului construit și imaterial de pe terito­riul GAL
  • OBS 4.1. Sporirea implicării locuitorilor în îmbunătățirea managementului deșeurilor

 

Cine poate participa la concurs?

  • Entități juridice din sectorul antreprenori­al, public și civic, care au adresă juridică sau își desfășoară activitatea pe teritoriul GAL „Trei Coline”;
  • Grupurile de organizații și/sau instituții, aso­ciate pentru implementarea unui proiect de dez­voltare locală a GAL, care au adresă juridică pe teritoriul GAL „Trei Coline”;
  • Gospodăriile Țărănești, Întreprinderile Indivi­duale, care intră în componența GAL „Trei Coline”.

În cadrul prezentului apel, același solicitant poate depune doar o cerere de finanțare, și poate fi beneficiar doar al unui singur proiect, indiferent dacă acesta se va implementa individual sau prin asociere.

Termenul de depunere a cererii de finanțare a proiectului și anexe este 19 septembrie 2022, ora 23:59.

Subvențiile vor fi oferite de MAIA și AIPA. Suma lor ajunge la 200 000 lei, pentru proiecte indivi­duale și 300 000 lei, pentru parteneriate.

Pentru a accesa un grant, scanează Qr-codul. Studiază Regulile de participare.

Completează aplicația și bugetul.

Trimite documentele (aplicația, bugetul și ane­xele) pe adresa gal3coline@gmail.com.

Pentru întrebări și clarificări, ne puteți scrie pe email: gal3coline@gmail.com sau pe pagina de Facebook @GalTreiColine.

Programul LEADER este un instrument de subvenționare a Grupurilor de Acțiune Locală ad­ministrat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova și implementat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricul­tură, cu sprijinul Rețelei Naționale LEADER din Republica Moldova și So­lidarity Fund PL în Mol­dova, precum și a par­tenerilor de dezvoltare: Uniunea Europeană, Po­lish Aid și USAID.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand