30 mai 2024
Chisinau
Social

Răzbunarea unui sistem ranchiunos

Loading
Social Răzbunarea unui sistem ranchiunos
Răzbunarea unui sistem ranchiunos

paduret

 

Ilie Pădureţ este un corifeu al învăţământului secundar-profesional din ţara noastră. Mai bine de 40 de ani de muncă impecabilă. De la un simplu profesor, a ajuns, cum s-ar zice, un fel de timonier al acestui segment al sistemului de educaţie. Este preşedinte al Consiliului naţional al directorilor de şcoli din în­văţământul secundar-profesional. Aproape 17 ani a fost directorul şcolii profesionale nr. 8 din Chişinău, instituţie care nu demult a împlinit 70 de ani.  Însă, în loc să i se ridice un monument în curtea acestei in­stituţii, Ministerul Educaţiei a recurs la o modalitate deloc onorabilă, aş zice chiar laşă, de a întrerupe ca­riera impecabilă a acestui om de o verticalitate şi principialitate deosebită, un împătimit al profesiei sale.

 

Concediere dezonorantă după 17 ani de muncă impecabilă

 

Acum aproape un an de zile, mai pre­cis, la 27 martie 2015, Ilie Pădureţ a fost chemat de urgenţă la Ministerul Educaţi­ei, unde i-a fost prezentat ordinul semnat cu patru zile mai înainte de către minis­trul de atunci, Maia Sandu, privind înce­tarea contractului individual de muncă. Totodată, prin acest act, dumnealui era desemnat în funcția de director interi­mar al şcolii profesionale nr. 8 până la desfăşurarea concursului şi numirea altui director. I s-a propus să semneze un alt contract individual de muncă, întocmit în aceeaşi zi, 23 martie 2015, doar cu Ilie Pădureţ, în calitate de director interimar al acestei instituţii de învăţământ. Drept pretext pentru suspendarea şi demiterea definitivă ulterioară a lui Ilie Pădureţ din funcţia de director al şcolii profesionale nr.8 a servit articolul 153 din Codul edu­caţiei, care prevede încetarea de drept a contractelor individuale de muncă ale di­rectorilor instituţiilor de învăţământ pu­blice de la numirea cărora au trecut mai bine de cinci ani.

Peste aproape 8 luni, la 10 noiembrie 2015, Ministerul Educaţiei a emis un or­din de preavizare a lui Ilie Pădureţ despre încetarea şi a acestui contract individual de muncă. Iar în 20 de zile, Corina Fusu, ministrul Educaţiei, a emis şi ordinul de la 30 noiembrie, privind încetarea con­tractului de muncă încheiat cu directorul interimar al şcolii profesionale nr. 8. Ast­fel, chiar a două zi, la 1 decembrie 2015, dumnealui a devenit un simplu profesor, care predă chimia şi dreptul muncii.

 

La sindicate, după dreptate

 

Însă Ilie Pădureţ nu s-a împăcat cu fap­tul demiterii sale din funcţia de director, nu a fost de acord cu toate prevederile contractului individual de muncă prin care a fost angajat în calitate de director interimar, cu ordinul ministrului Corina Fusu de demitere definitivă. De aceea, s-a adresat cu o cerere către Confedera­ţia Naţională a Sindicatelor din Moldova, prin care a solicitat „expunerea asupra corectitudinii respectării şi aplicării legis­laţiei muncii şi actelor normative” în pro­cesul încetării contractului său individual de muncă.

Astfel încât, după o profundă şi meti­culoasă analiză a ordinelor şi documen­telor emise de către Ministerul Educaţiei, realizată de juriştii CNSM, s-a constatat 

o serie de abateri, ilegalităţi în procesul demiterii lui Ilie Pădureţ din funcţia de director al şcolii profesionale nr. 8. Pri­ma greşeală s-a făcut chiar la emiterea ordinului din 23 martie 2015, când a  fost încetat contractul individual de muncă cu Ilie Pădureţ, director al şcolii nr. 8, şi tot prin acest ordin a fost numit director interimar. Or, în scrisoarea lui Petru Chi­riac, vicepreşedinte al CNSM, se accentu­ează că, potrivit articolului 65 din Codul muncii, angajatorul emite ordinul de an­gajare. Deci, Ministerul Educaţiei trebuia să emită un alt ordin de angajare a lui Ilie Pădureţ în calitate de director interimar al instituţiei respective, acest lucru nu se poate face prin cel care a fost încetat con­tractul individual de muncă.

 

Ordinele miniştrilor de la Educaţie sfidează legea

 

Mai apoi, explică vicepreşedintele CNSM, conform dispoziţiei articolului 49 din Codului muncii, stabilirea duratei contractului individual de muncă este o condiţie asupra căreia convin de comun acord părţile la încheierea acestuia. Însă Ilie Pădureţ nu a fost de acord cu preve­derea privind durata contractului indivi­dual de muncă, prin care el a fost angajat în calitate de director interimar. În felul acesta, s-a comis o altă ilegalitate.

Nu s-a respectat legea nici atunci când Ilie Pădureţ a fost preavizat prin ordinul ministrului Educaţiei, Corina Fusu, din 10 noiembrie anul trecut, vizavi de înce­tarea contractului individual de muncă. Potrivit articolului 83 din Codul muncii, care era atunci în vigoare, un asemenea ordin trebuia emis cu 10 zile înainte de organizarea concursului de ocupare a postului vacant de director al instituţiei, care a avut la 2 noiembrie 2015. În rea­litate, lucrul acesta s-a făcut doar la opt zile după ce s-a desfăşurat concursul respectiv.

În fine, concursul de ocupare a postu­lui de director, care devenise vacant după 23 martie 2015, a fost organizat doar la aproape opt luni de la data încetării con­tractului individual de muncă al lui Ilie Pădureţ, în calitate de director al şcolii profesionale nr. 8, prin ordinul emis de ministrul Maia Sandu la 23 martie 2015. Pe când, potrivit articolului 153 din Codul educaţiei, termenul acesta este de cel mult șase luni. Rezultă că Ministerul Educaţiei nu a respectat durata care se cuvine între momentul emiterii ordinului de încetare a contractului individual de muncă şi or­ganizarea concursului pentru ocuparea postului de director, devenit vacant.

 

Demis pe nedrept

 

De aceea, aminteşte Petru Chiriac, alineatul 4 al articolului 83 din Codul muncii prevede, în situaţia în care expi­ră termenul contractului individual, în cazul Ilie Pădureţ, șase luni de la emite­rea ordinului din 23 martie 2015 şi până la organizarea concursului de ocupare a postului vacant de director, şi nici una dintre părţi nu a cerut încetarea lui, iar raporturile de muncă continuă, contrac­tul de muncă se consideră prelungit. Adi­că, ar reieşi că, după 23 septembrie 2015, Ilie Pădureţ a redevenit în mod automat director al şcolii profesionale nr. 8. Minis­trul Corina Fusu nu ar fi fost în drept să emită ordinul din 30 noiembrie, prin care acesta şi-a pierdut, în definitiv, postul de director al şcolii profesionale nr. 8.

 

Concursurile de ocupare a posturilor vacante, paravan al răzbunării

 

Personal, Ilie Pădureţ, care ne-a făcut o vizită la redacţie, a declarat că în afară de el au fost destituiţi încă 25 de directori de şcoli profesionale din ţară şi că toate aceste concursuri pentru ocuparea locu­rilor vacante de directori nu reprezintă  altceva decât un circ, o răzbunare din partea funcţionarilor numiţi pe criterii politice, responsabili de învăţământul se­cundar profesional din cadrul Ministeru­lui Educaţiei, care au băgat acest segment al educaţiei  într-o criză adâncă încă din 2003. Întru confirmarea afirmaţiei sale, el a invocat faptul că numărul elevilor din şcolile profesionale s-a micşorat în acest răstimp de la 39 de mii până la nouă mii de persoane.

Dumnealui ne-a mai mărturisit că nu a avut nici un conflict cu ultimii doi mi­niştri, că în viaţa lui de profesor şi di­rector nu a primit nici o mustrare de la minister. Însă niciodată nu a îngăduit ca cineva „să-şi bage nasul în învăţământul secundar-profesional, nu am dat voie ni­mănui”. Cel mai mult regretă că au de su­ferit ceilalţi colegi din ţară, care fac parte din Consiliului naţional al directorilor de şcoli din învăţământul secundar profesional.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand