17 aprilie 2024
Chisinau
Social

Răvaş anonim cu iz de puşcărie

Loading
Social Răvaş anonim cu iz de puşcărie
Nicolae Cobasnean

Foto: vocea.md

 

Nicolae Cobasnean, fostul director al Gimnaziului-Internat din Orhei este acuzat de abuz fizic asupra copiilor. Acest lucru rezultă dintr-o scrisoare anonimă trimisă ministrei Edu­caţiei, Maia Sandu. La rândul său, Nicolae Cobasnean respinge acuzaţiile şi acuză Minis­terul, dar şi pe actualul director adjunct al şcolii, Svetlana Cojocaru, că prin ameninţări a fost silit să părăsească locul de muncă.

 

Nicolae Cobasnean director la Gimnaziul-Internat din Orhei timp de 14 ani. La 9 iunie 2013 acesta a atins vârsta de 65 de ani. Nicolae Cobas­nean a fost eliberat din funcție la 10 iunie 2013, în legătură cu atingerea vârstei de pensionare, conform Codului muncii.

Mărul discordiei l-a constitu­it o scrisoare anonimă, trimisă pe numele ministrei Educației, Maia Sandu, la 03 aprilie 2013.

 

Fără probe, ameninţat cu puşcăria

 

„În aprilie, doamna ministră primește o scrisoare anonimă despre mine, în care se spune că chipurile aș bate copiii. Pe 14 mai mă cheamă doamna minis­tră. Am negat acuzațiile, cum e posibil ca anul trecut să primesc meritul Civic și acum peste noapte să mă transform în ma­niac sexual. Atunci, ea mi-a zis: „vă arestez cu procuratura”. Deși nu mi-a arătat nici măcar o pro­bă”, a declarat domnul Nicolae.

După dialogul cu Maia Sandu Nicolae Cobasnean a fost inter­nat în spital. „Mi s-a făcut rău și m-au internat în spital. La cinci zile, sună de la minister să mă oblige să scriu cerere de demi­sie. Pentru ce sa scriu eu cerere? Asta ar însemna să confirm toa­te câte s-au scris despre mine”, a spus Nicolae Cobasnean.

 

”Îmi interzice să intru în şcoală”

 

În prezent, atribuţiile de di­rector sunt îndeplinite de ad­junctul Svetlana Cojocaru. Ni­colae Cobasnean bănuieşte că ea ar fi autoarea scrisorii ano­nime: “Ea vrea să devină direc­tor. Așteaptă cu nerăbdare să împlinesc eu 65 de ani. Eu încă lucram ca director, dar anunțul despre angajare era deja publicat în revistă. Cojocaru a scris toate scrisorile anonime. Îmi interzi­ce să intru pe teritoriul școlii, 50 de ani am lucrat acolo.”, o spune indignat fostul director.

„Domnul Cobasnean a fost eliberat din funcție pe motiv că a atins vârsta de 65 de ani pe 9 iunie. Pe 10 deja a fost semnat ordinul. E foarte urât ce face, iar acum caută vinovați. Ceea ce ține de interzicerea pe teritoriul școlii este o aberație. Poate să vină când vrea, cu un sfat, cu o vorbă bună”, spune Svetlana Co­jocaru.

 

„Plângerile nu au temei”

 

Doamna Cojocaru respinge faptul că ar fi scris ministerului, menţionând că plângerile dom­nului Nicolae nu au temei.

“La minister l-au chemat pe marginea raportului efectuat în baza declarațiilor copiilor. Din câte știu eu, acuzațiile din scri­soare, în mare parte sunt adevă­rate.

 

g_social

30% dintre copiii evaluaţi au relatat despre prezenţa pedepsei fizice din partea unor profesori şi educatori

 

Oamenii se tem să vorbeas­că, dar mi-au zis că scrie corect. Știu că au vorbit cu absolvenții din anul trecut care s-au plâns că erau abuzați fizic. Dacă-i aşa, domnul Nicolae a scăpat ușor. Acum nimeni nu se mai teme şi oamenii ar putea vorbi”, spune Svetlana Cojocaru.

 

Niciun dosar penal

 

Scrisoarea cu pricina a ajuns și la colaboratorii MAI. “Poli-țiștii s-au dus la școală, au in­terogat personalul, nimeni nu a zis nimic, pentru că nici n-a fost nimic. Nu sunt probe”, măr-turisește domnul Cobasnean.

Potrivit procurorului raionu­lui Orhei, Sergiu Bodurin, nu este intentat niciun dosar penal pe numele lui Nicolae Cobas­nean. Nici la poliție nu figurea­ză vreo plângere sau notificare despre acuzațiile invocate dom­nului Cobasnean în scrisoarea anonimă.

 

Raport Minister: Frica de a vorbi

 

După ce a fost solicitat de „Vocea poporului”, Ministerul Educației a emis un comunicat din numele Maiei Sandu. Potri­vit informaţiei oficiale, la Gim­naziul-Internat din Orhei a fost o comisie din cadrul ministeru­lui care a făcut investigaţii la faţa locului.

“Evaluarea a arătat că în ul­timii zece ani, administraţia in­stituţiei nu a efectuat evaluarea psihologică a copiilor.

Unii angajaţi ai instituţiei, care ştiau de la copii despre ca­zurile de abuz, au menţionat că nu au sesizat organele compe­tente despre cazurile suspecte de abuz şi neglijare a copiilor deoarece au fost intimidaţi de către directorul instituţiei prin ameninţarea cu concedierea şi închiderea gimnaziului”, se ara­tă în comunicat.

“Nicolae Cobasnean nu a fost sancționat pe motiv că la data finalizării anchetei Ministeru­lui Educației, contractul lui de muncă expirase”, scrie în comu­nicat.

 

Raport Minister: Copii loviţi cu palma, pumnul, traşi de păr

 

Totodată, în comunicat se arată că Ministerul Educaţiei a fost sesizat, inclusiv de către elevi, despre existenţa unor ca­zuri suspecte de abuz faţă de copiii de la Gimnaziul-Internat Orhei din partea directorului şi a altor angajaţi ai instituţiei. Ast­fel, a fost întocmită o anchetă de serviciu. “Raportul prezentat de Centrul Naţional de Preve­nire a Abuzului faţă de Copii a constatat că 30% dintre copiii evaluaţi au relatat despre pre­zenţa pedepsei fizice din partea unor profesori şi educatori, ca măsură de „educaţie” frecvent aplicată elevilor. Copiii au spus că nu au depus plângeri la admi­nistraţia instituţiei deoarece în­suşi ex-directorul gimnaziului, Nicolae Cobasnean, abuzează fizic şi emoţional copiii: pentru orice încălcare sunt duşi în ca­binetul acestuia, unde îi loveşte cu palma, cu pumnul, uneori cu băţul, dar cel mai des îi trage de urechi, de obraji, de păr, îi loveş­te în barbă, îi ghionteşte, îi nu­meşte cu cuvinte urâte”, se arată în comunicatul Ministerului.

Domnul Cobasnean cre­de însă că discuţia copiilor cu psihologul a luat forma unui interogatoriu ilegal. „Cât timp am stat în spital ministra a dat ordin să aducă două autobuze pentru a lua copiii și a-i aduce la interogatoriu, la psiholog cum zic ei. Educatorilor nu li s-a per­mis să asiste, aceasta este deja o încălcare. I-au transportat la Chișinău, pe căldură, i-au ținut de dimineață până seara. Pentru o excursie nu se găsesc nicio­dată autobuze. Care-i scopul să chinui în așa hal copiii?”, spune acesta nedumerit.

 

  Scrisoare anonimă
Către Maia Sandu,
Ministra Educației a RM
Stimată doamnă,
Facem acest demers din numele a câtorva profesori și educatori din Gimnaziul- Internat Orhei. Din motive de siguranță nu ne vom dezvălui identitatea. Vrem să raportăm comportamentul abuziv și inadecvat al direc­torului Gimnaziului-Internat față de copii și personal.
În calitatea sa de director își permite să abuzeze fizic copiii, își permite să-i izoleze, în special băieții, în spații închise și să-i lovească. Mai multe educatoare au fost puse în situația de a părăsi locul de muncă din cauza că directorul le făcea diverse avansuri cu tentă sexuală.
Își atribuie diverse premii bănești, chiar dacă sun­tem siguri că nu le merită. Folosește personalul auxiliar pentru a munci în folos personal.
Contăm că veți lua atitudine față de această situație, iar cazul va fi rezolvat în interesul superior al copiilor.
Sperăm ca caracterul anonim al scrisorii va fi păs­trat și în caz de intervenție, pentru a asigura securitatea autorilor săi.
03 aprilie 2013

 

Vezi originalul.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
2
Comentează
  • alla
    28.07.2013

    candva( cam 20 de ani in urma) acel internat era amplasat in drumul meu intre scoala generala si scoala de muzica, si de multe ori am vazut cum acei copii erau loviti cu niste bate groase in cap in timp ce stateau in banci, inca e vie acea imagine in fata ochilor mei. pai daca dumnealui a lucrat 50 de ani acolo, de ce s-ar fi schimbat lucrurile….

  • Anonim
    06.02.2017

    Cobasneanu N. Este un DRAC care ishi batea joc de copii. La puscarie ii este locul.

Citește și
slot thailand