16 iunie 2024
Chisinau
Social

Ratificarea Convenției nr. 190 OIM, sprijinită de un grup de lucru

Loading
Social Ratificarea Convenției nr. 190 OIM, sprijinită de un grup de lucru
Ratificarea Convenției nr. 190 OIM, sprijinită de un grup de lucru
sindicate.md

Confederația Națională a Sindica­telor din Moldova (CNSM) susține demersurile autorităților Republi­cii Moldova cu privire la ratifica­rea Convenției Organizației Inter-naționale a Muncii (OIM) nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă și este deschisă să ofere suport și experti­ză în ceea ce privește identificarea măsurilor de intervenție norma­tivă în vederea alinierii legislației naționale la prevederile Convenției nr. 190.

Despre aceasta a comunicat luni, 26 iu­nie, Polina Fisticanu, șefa Departamentu­lui protecție social-economică al CNSM, în cadrul primei ședințe a Grupului de lu­cru pentru ratificarea Convenției nr. 190 a OIM, la care au participat parteneri sociali, deputați, reprezentanți ai societății civile și ai OIM, experți străini în domeniul dreptului muncii.

În intervenția sa pe marginea subiectu­lui menționat, Polina Fisticanu a specificat că, din 2019 încoace, sindicatele au insistat asupra necesității de a ratifica Convenția re­spectivă și, împreună cu OIM, au fost orga­nizate mai multe consultări cu participarea experților din străinătate, pentru a anali­za mecanismele care ar contribui la o mai bună aplicare a acestei Convenții importan­te, în contextul realităților social-economice din Republica Moldova.

Totodată, reprezentanta CNSM a preci­zat, în cadrul acestui grup de lucru, că, pe lângă ratificarea Convenției, va fi necesar de adoptat un set de politici și propuneri de amendare a legislației și crearea unui meca­nism eficient de conlucrare dintre partenerii sociali în domeniul dat.

De asemenea, s-a accentuat că este ne­cesară o abordare complexă a chestiunii le­gate de discriminare și hărțuirea din partea terțelor părți, nu doar în raporturile dintre salariat și angajator, ci și chestiuni legate de hărțuirea din partea clienților, a pacienților, hărțuirea în sistemul educațional, astfel încât să fie efectuată o analiză detaliată a situației pentru a dezvolta un sistem de apărare a tuturor grupurilor vulnerabile supuse unor eventuale riscuri la locul de muncă.

În cadrul ședinței, deputata Angela Munteanu-Pojoga a apreciat implicarea și deschiderea CNSM pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Mun­cii nr. 190 privind eliminarea violenței și a hărțuirii la locul de muncă.

Cei prezenți au discutat pe marginea concluziilor și recomandărilor obținute în procesul revizuirii evaluării OIM privind conformitatea legislației naționale cu dis-pozițiile Convenției, realizată prin prisma modificărilor legislative introduse până în prezent.

Amintim că, la 4 aprilie anul curent, în ca­drul unei conferințe de presă, pe Platforma Deputatelor a fost inițiat procesul de ratifi­care de către Parlamentul RM a Convenției OIM nr. 190, prin crearea grupului de lucru și a foii de parcurs. Ulterior, printr-un ordin al Ministerului Muncii și Protecției Socia­le, a fost înființat Grupul de lucru pentru desfășurarea procedurilor aferente ratifică­rii și implementării Convenției respective.

Convenția nr. 190 a OIM e un instru­ment de referință. Este primul standard internațional al muncii care abordează violența și hărțuirea în lumea muncii. Împre­ună cu Recomandarea nr. 206 a OIM, oferă un cadru comun de acțiune și o oportuni­tate unică de a modela un viitor al muncii bazat pe justiția socială. Documentele re­spective au fost adoptate în 2019, în cadrul Conferinței Organizației Internaționale а Muncii, și au fost ratificate până în prezent de 25 de țări.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand