22 mai 2024
Chisinau
Social

Răspunderea administrativă pentru încălcarea legislaţiei antifumat

Loading
Social Răspunderea administrativă pentru încălcarea legislaţiei antifumat
Răspunderea administrativă pentru încălcarea legislaţiei antifumat
bizlaw.md

bizlaw.md

 

Deşi în ţara noastră este înregistrat un nivel înalt de rea­lizare a prescripţiilor legate de interzicerea, începând cu 31 mai 2016, a fumatului în locurile publice, agenţii eco­nomici continuă să solicite informaţii legate de aceste pre­vederi legale.

Astfel, potrivit art. 91 prim, alin. (15) din Codul contraven-țional, pentru permiterea fuma­tului în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă şi în alte locuri în care fumatul este interzis de legislaţia în vigoare sunt aplicate sancţiuni sub formă de amendă de la 10.500 la 12.000 de lei pentru persoanele cu func­ţie de răspundere şi de amendă de la 13.500 la 15.000 de lei pen­tru persoanele juridice, cu priva­rea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la şase luni la un an.

Totodată, fumatul în spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, în spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţământ, auto­rităţile publice centrale şi loca­le, inclusiv pe teritoriile aferente acestora, în raza de 10 metri de la intrarea în spaţiile publice în­chise, inclusiv în locurile de uz comun şi la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de mun­că, persoanele fizice se sancţio­nează cu amendă de la 1500 la 2100 de lei.

Începând cu 31 mai 2016, fu­matul a fost interzis:

 

a) În toate spaţiile publice în­chise şi semiînchise, inclusiv în locurile de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate şi modul de acces;

b) În toate spaţiile publice deschise administrate de institu­ţiile medico-sanitare, instituţiile de învăţământ, autorităţile publi­ce centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente;

c) În raza de 10 m de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, şi la lo­curile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă;

d) În parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru co­pii;

e) pe stadioane, arene, în pie­ţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen;

f) sub acoperișul staţiilor de transport public;

g) în mijloacele de transport public şi în mijloacele de trans­port private în care se află mi­nori.

Angajatorii, proprietarii sau managerii spațiilor publice, ai locurilor de muncă, indiferent de tipul de proprietate și mo­dul de acces, pot amenaja locuri speciale pentru fumat în spații deschise sau semideschise, am­plasate astfel încât să nu permi­tă pătrunderea fumului în spații publice închise sau semiînchise și la locurile de muncă. Angajatorii, autorităţile publice centrale şi lo­cale aplică interdicţia fumatului pentru tot spaţiul administrat, cu afişarea avertismentului: „În această clădire/instituție/unitate fumatul este complet interzis”.

Proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de trans­port public, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, în care fumatul este interzis, au obligaţia: să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii/mijloacele de transport public semnul unic de interzice­re a fumatului conform standar­dului ISO 7010:2011 – o ţigaretă aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală, care poate fi însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi/spații/transportul public contravine legii”.

 

Elena Carchilan,

şefa Inspectoratului Sindical de Muncă

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand