22 mai 2024
Chisinau
Social

Pungile de plastic din comerț vor fi interzise prin lege

Loading
Social Pungile de plastic din comerț vor fi interzise prin lege
Pungile de plastic din comerț vor fi interzise prin lege
bloggingthegreen.com

bloggingthegreen.com

 

Pungile din plastic vor fi inter­zise prin lege. O lege în acest sens a fost adoptată recent de Parlament.

 

Documentul prevede că utili­zarea și comercializarea cu amă­nuntul a pungilor din plastic de unică folosinţă de către unităţile comerciale se va sancționa cu amendă de până la patru mii de lei, aplicată persoanei juridice. Pentru persoanele fizice se pre­văd amenzi de până la trei mii lei. Retragerea de pe piață a pungi­lor de plastic va fi făcută treptat. Noul document va intra în vigoa­re începând cu anul 2019, iniţial pentru unitățile comerciale mari, apoi pentru cele mici.

Potrivit Ministerului Mediului, legea are drept scop responsabi­lizarea agenților economici, dar și schimbarea atitudinii populației față de necesitatea imperativă a interzicerii utilizării lor. În pre­zent, pungile de plastic nu sunt reciclate. Acestea sunt aruncate împreună cu deşeurile menajere şi transportate la gunoişti, iar la descompunerea acestora – în aer, apă și sol se elimină oxizi de azot și carbon, oxizi ai metalelor gre­le și alte substanțe cancerigene, care afectează grav mediul și să­nătatea populației.

Legea are drept obiectiv dimi­nuarea consumului de astfel de ambalaje la nivel de țară până în anul 2020. Potrivit datelor statisti­ce, anual, un cetățean al Republi­cii Moldova utilizează aproxima­tiv 140 pe pungi din plastic sau circa 420 de milioane de pungi, în total, pe țară.

După intrarea în vigoare a pre­vederilor Legii privind deșeurile, toate supermarketurile trebuie să le ofere cumpărătorilor alternati­ve: fie folosesc plase biodegrada­bile, cu inscripția „material biode­gradabil” sau „material reciclabil”, fie folosesc pungi din hârtie, care să conțină 40% material reciclat.

Solicitat de redacţia ziarului „Vocea poporului”, Igor Zubcu, vi­cepreşedinte al Federaţiei Sindi­cale „SĂNĂTATEA”, a spus: 

„Susţin acest act legislativ, deoarece este pentru sănătatea populaţiei, care se aplică de mai mulţi ani în ţările europene dezvoltate. Pungile din plastic se dezintegrează în peste 100 de ani, iar la descompune­rea lor se elimină subtanţe toxice,  ceea ce nu putem spune despre  sacoșele din hârtie, pânză, care sunt ecologice, biodegradabile. În general, în Republica Moldo­va trebuie implementate inovaţii ecologice în toate domeniile. E spre binele copiilor noştri, în pri­mul rând”.

Pe de altă parte, Valentina Chi­riac, preşedinta Federaţiei Sin­dicale a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri “SindLUCAS”, are anu­mite rezerve în ceea ce priveşte legea respectivă. „Nu este exclus faptul ca prin acest document să fie promovate anumite persoa­ne, anumiţi manageri de firme, întreprinderea X care produce pungi din hârtie sau din bumbac şi aceasta ar putea fi monopo­listă în domeniu. Cumpărătorilor trebuie să li se ofere dreptul de a alege – sacoşe din hârtie, pânză sau plastic”.

Un sondaj efectuat de Compa­nia „Magenta Consulting” arată că cetăţenii moldoveni sunt gata să folosească pungi ecologice. Aproximativ 80 la sută dintre cei intervievaţi le-ar folosi pe cele din textile, dacă li s-ar oferi posibilita­tea să le cumpere din magazine la un preţ rezonabil.

Comisia Europeană a cerut încă în 2013 statelor-membre să reducă utilizarea acestor tipuri de pungi. Franţa a interzis, printr-un şir de acte legislative, utilizarea pungilor din plastic din comerţ, începând cu 1 ianuarie 2016. În alte state UE se aplică taxe ustu­rătoare pentru folosirea sacoşelor din plastic ori se propune utiliza­rea pungilor din hârtie sau a celor din pânză.

Începând cu 1 ianuarie 2017, în Republica Moldova a fost interzi­să distribuirea gratuită a pungilor din plastic, cu excepția pungilor din plastic foarte subțire, cu sco­pul de a preveni poluarea mediu­lui.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand