14 iunie 2024
Chisinau
Social

Protejarea drepturilor funcționarilor publici cu statut special

Loading
Social Protejarea drepturilor funcționarilor publici cu statut special
Protejarea drepturilor funcționarilor publici cu statut special
sindicate.md

Drepturile și garanțiile sociale ale funcționarilor publici cu statut special, motivarea salariaților de a rămâne fideli carierei profesionale, fortificarea potențialului uman din poliție și pașii care se impun pentru garantarea unui salariu motivant, dar și alte teme de discuție s-au re­găsit, în cadrul mesei rotunde cu genericul „Protejarea drepturilor de muncă şi garanţiilor sociale ale funcţionarilor publici cu statut spe­cial”, organizată recent la Institutul Muncii de Federaţia Sindicatelor din Moldova „Sindlex”.

La eveniment au fost prezenți deputaţi și membri ai Guvernului Republicii Moldo­va, factori de decizie din Ministerul Aface­rilor Interne, Ministerul Justiției, MinisterulApărării, Serviciul de Informații și Securi­tate, Serviciul de Protecție și Pază de Stat, Centrul Național Anticorupție, Inspecto­ratul General al Poliției, Inspectoratul Ge­neral al Poliției de Frontieră, Inspectoratul General Situații de Urgență, Administrația Națională a Penitenciarelor, conducerea Casei Naţionale de Asigurări Sociale etc. La seminar a participat și președintele Confe­deraţiei Naţionale a Sindicatelor din Mol­dova (CNSM), Igor Zubcu.

În discursul său, Igor Zubcu s-a referit la importanta activității muncii funcționarilor publici, dar și la măsurile care se impun pentru a le asigura un trai decent.

„Natura activității angajaților din ra-mura dumneavoastră implică riscuri majore și o responsabilitate deosebită pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite și, respectiv, drepturile ce vă revin în cadrul raporturi­lor de muncă. Urmează să se țină cont de aceste aspecte. În perioada pandemiei, ală­turi de lucrătorii medicali, v-a revenit un rol foarte important în prevenirea răspândirii infecției Covid-19. A urmat războiul din țara vecină, în legătură cu care, de asemenea, vă revine o sarcină dificilă, de  a asigura secu­ritatea statului și a cetățenilor, inclusiv de a participa la gestionarea crizei refugiaților. Sindicatele cred însă că doar recunoașterea acestor contribuții nu este suficientă. Sunt necesare măsuri concrete, care să vă asigu­re o muncă decentă și un trai pe potrivă”, a spus președintele CNSM.

De asemenea, Igor Zubcu a trecut în revistă unele inițiative și propuneri înainta­te recent de către Confederație către Gu­vernul și Parlamentul Republicii Moldova. Propunerile sindicatelor vizează îmbunătățirea Legii privind sistemul unitar de sala­rizare în sectorul bugetar, solicitările anteri­oare ale sindicaliștilor legate de susținerea tinerilor specialiști, acordarea mai multor facilități funcționarilor publici cu statut special, care au avut de suferit în urma îm­bolnăvirii cu Covid-19 etc.

 

Personal supra extenuat, prost plătit

Secretarul general al Federației „Sindlex”, Angela Otean, s-a referit la problemele pe care le întâmpină angajații forțelor de ordine. „Motivația că bani nu sunt la mo­mentul de față nu este relevantă, din con­siderentul că și munca necesită foarte mare efort. Personalul este supra extenuat, nu pot fi folosite integral concediile de odihnă și avem impresia unui cerc vicios. Acest fapt îi determină pe unii să-și întrerupă cariera profesională și să plece din țară sau la alt loc de muncă, unde se plătește mai bine”, a menționat Angela Otean.

Președintele Comisiei parlamentare protecție socială, sănătate și familie, Dan Perciun, a reiterat disponibilitatea și des­chiderea pentru un dialog social transpa­rent și constructiv. Inițiativa sa de a pune în discuție diverse situații incerte și eronat tratate s-a soldat cu rezultate imediate. El a relevat că în timpul apropiat vor fi orga­nizate ședințe ale unui grup restrâns, care se va întruni mai întâi în MAI, apoi la Par­lament.

În discursul său, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a salutat inițiativa de a avea un dialog des­chis, dar și faptul că polițiștii au nevoie de măsuri care să le asigure o muncă și un trai decent.

Printre cele punctate de șeful Poliției au fost impactul salariului asupra funcțiilor vacante, instituirea unui mecanism unic de salarizare pentru toate instituțiile de forță, modul de acordare a concediului de îngrijire pentru copii, dar și calcularea ve­chimii de muncă pentru stabilirea pensiei. Totodată, conducerea IGP a argumentat necesitatea îmbunătățirii mecanismelor motivaționale, argumentând prin volumul sarcinilor și al riscurilor la care sunt expuși zilnic polițiștii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand