13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Protecţie pentru constructorii moldoveni angajaţi în Israel

Loading
Social Protecţie pentru constructorii moldoveni angajaţi în Israel

Lucrătorii moldoveni angajaţi la construcţii în Israel vor fi protejaţi de sindicate. Un acord de colaborare între sindicatele de ramură din ţara noastră şi cele din Israel urmează a fi în­cheiat în luna mai a acestui an. Chiar dacă sunt mulţumiţi, în linii mari, de condiţiile de mun­că şi de trai de care dispun în Israel, constructorii moldoveni au avut şi unele solicitări către sindicaliştii din ţara noastră.

arhivă personală

Revenit recent dintr-o vizită în Israel, Victor Talmaci, preşedintele Federaţiei „Sindicons”, a comuni­cat că sindicatul israelian din con­strucţii şi-a manifestat interesul de a iniţia colaborare orientată spre protejarea drepturilor lucrătorilor din ţara noastră angajaţi legal în această ţară. Or, conform legislaţiei israeliene, prevederile contractelor colective de muncă de ramură se răsfrâng atât asupra angajaţilor băştinaşi, cât şi străini.

Reprezentanţii autorităţilor is­raeliene au menţionat că preferă să angajeze constructori moldo­veni, pentru că aceştia au o pre­gătire profesională bună şi sunt disciplinaţi. În consecinţă, partea israeliană este interesată să mă­rească până la 10 mii numărul de constructori moldoveni angajaţi în Israel, faţă de aproximativ 5500 câți sunt în prezent.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand