16 iunie 2024
Chisinau
Social

Protecția social-economică a comercianților, în vizorul sindicatelor

Loading
Social Protecția social-economică a comercianților, în vizorul sindicatelor
Protecția social-economică a comercianților, în vizorul sindicatelor
Vocea poporului

Circa 30 de sindicaliști din Repu­blica Moldova, Ucraina, Belarus, Azerbaidjan, Georgia, Kazahstan și Kârgâzstan s-au reunit, în perioada 9-11 octombrie, la Chișinău, în ca­drul seminarului internațional or­ganizat de către Centrul Regional al Organizației „StreetNet Interna­tional”. Activitățile desfășurate la Chișinău au fost organizate de către Federația Sindicală „Moldova-busi­ness-sind”, membră a „StreetNet International”.

Participanții la reuniune au abordat subiecte vizând combaterea economiei informale, modalități și mecanisme de con­solidare a capacităților organizațiilor sindi­cale pentru a apăra drepturile comercianților stradali, a efectua un schimb de experiență și a dezvolta relațiile de colabo­rare.

Prezent la deschiderea seminarului, Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a adre­sat un mesaj de salut participanților la eveniment. Liderul sindical a menționat că abordarea problemelor cu care se confruntă comercianții stradali este una importantă, iar schimbul de bune prac­tici în această sferă ar putea contribui la îmbunătățirea condițiilor de muncă și la formalizarea activității comercianților stra­dali.

Jamaladdin Ismailov, secretar al organizației „StreetNet International”, a accen­tuat că schimbul de informații cu privire la pericolele la care sunt expuse persoa­nele care activează în economia infor­mală este unul dintre obiectivele princi­pale ale activității organizate la Chișinău. El a menționat că organizațiile sindicale sunt structuri care au un rol important în ceea ce privește identificarea unor soluții eficiente la problemele cu care se confruntă comercianții stradali din țările din Europa de Est și Asia Centrală.

Potrivit Tamarei Bodnari, președinta Federației „Moldova-business-sind”, econo­mia informală reprezintă o problemă care afectează activitatea comercianților stradali, iar acest fenomen generează abuzuri din partea angajatorilor, sporește riscul pentru persoanele respective de a rămâne fără un loc de muncă, fără a beneficia de protecție social-economică din partea autorităților, iar pentru a le apăra drepturile sunt nece­sare mai multe eforturi de sindicalizare a lucrătorilor din această sferă.

În acest sens, pe parcursul săptămânii curente, pentru a spori gradul de sindica­lizare a comercianților stradali, participanții la seminarul internațional organizat de „StreetNet International” au mers în piețele din Chișinău pentru a organiza activități de informare, sensibilizare și de recrutare a no­ilor membri de sindicat.

Precizăm că organizația „StreetNet In­ternational” reprezintă peste 600 de mii de lucrători stradali și vânzători ambulanți, având 52 de filiale în 48 de țări din Africa, Asia Centrală, America și Europa de Est.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand