13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Protecţia muncii este obligaţia comună a guvernelor, lucrătorilor şi patronilor

Loading
Social Protecţia muncii este obligaţia comună a guvernelor, lucrătorilor şi patronilor
protectia-muncii

Foto: ilo.org

Vicedirectorul general OIM pentru probleme politice, Sandra Polaski, a participat la prima Săptămână pen­tru protecţia muncii din întreaga Ru­sie. În luarea sa de cuvânt în faţa par­ticipanţilor, ea a subliniat importanţa creării, în întreaga lume, a locurilor de muncă sigure şi sănătoase.

 

„Este necesar să întreprindem acţiuni neîntârziate, să intensificăm lucrul şi să du­blăm acţiunile în scopul creării locurilor de muncă pentru lucrători, sigure pentru viaţa şi sănătatea lor”, a declarat Sandra Polaski în discursul său de la deschiderea primei Săp­tămâni pentru protecţia muncii din Rusia, care a avut loc la Soci.

La prima Săptămână pentru protecţia muncii din Rusia au participat circa trei mii de specialişti practicieni, experţi, savanţi, reprezentanţi ai companiilor private din Ru­sia şi din alte ţări. În perioada 14-17 aprilie, aceştia au discutat noile tendinţe şi perspec­tive de promovare a principiilor de protecţie a muncii, de creare a locurilor de muncă şi de protecţie a sănătăţii lucrătorilor.

Potrivit estimărilor OIM, accidentele la locul de muncă şi bolile profesionale zilnic curmă peste 6300 de vieţi. Anual, ele devin cauza decesului a 2,3 milioane de persoane. Din acest număr, circa 350 de mii devin vic­time ale accidentelor la locul de muncă, iar două milioane – victime ale maladiilor pro­fesionale.

 

Plâng și cei bogați

 

Şi mai mare este numărul victimelor trau­matismelor la locul de muncă: în fiecare an, peste 313 milioane de lucrători sunt acciden­tate la unitățile de producție. Maladiile pro­fesionale fără urmări letale anual afectează sănătatea a 160 de milioane de persoane.

 

g_social

Nu putem asigura protecția sănătății la locul de muncă fără o bază normativă pe potrivă

 

„Pentru lucrători , familiile lor, societate, patroni şi economie în general, acest lucru a ajuns o povară grea”, a menţionat Sandra Polaski. Accidentele şi bolile profesionale au loc nu doar în ţările cu un nivel redus de venituri sau în ţările în curs de dezvoltare, catastrofele din mine sau în alte locuri de muncă, maladiile profesionale vechi şi ne­cunoscute încă afectează şi ţările cu un nivel înalt de venituri”.

Aceasta a făcut apel către angajați, anga­jatori și guverne, chemându-i să elaboreze în țările lor strategii eficiente ce țin de protecția muncii.

Un sistem eficient de management al protecției muncii solicită din partea administrației de vârf a companiilor impli­care și disponibilitate de a implementa cul­tura profilaxiei, inclusiv prin alocarea unui volum suficient de resurse. Un factor la fel de important al succesului este și partici­parea salariaților, care au un rol de bază în identificarea riscurilor, contribuie la evalu­area conștientă a acestor riscuri, estimare care ar ține cont de specificul procesului de producție, de planificarea unor măsuri profi­lactice eficiente, dar și de desfășurarea unor acțiuni pentru prevenirea și controlul riscu­rilor respective.

„Sistemele eficiente de management al protecției muncii în cadrul întreprinderilor și implicarea plenară a salariaților, de ase­menea, au o contribuție majoră la respecta­rea legislației naționale în domeniu. În acest sens, asistența Guvernului în dezvoltarea sis­temelor de management al protecției muncii și încurajarea angajaților să se implice în acestea ar putea deveni un element impor­tant al strategiei naționale pentru a asigura executarea respectivei legislații”, a spus San­dra Polaski.

 

Paza bună trece primejdia rea

 

„Se știe că nu putem asigura protecția vieții și a sănătății la locul de muncă fără o bază normativă pe potrivă, care ar stabili niște cerințe minime”, a remarcat aceasta.

Ultimul element al unei strategii naționale în domeniul protecției muncii care să aibă și un impact este legătura eficientă între profi­laxie și sistemele de asigurare a salariaților împotriva accidentelor.

„Scopul strategiei este de a preveni cazu­rile de deces, traumatism și îmbolnăvire la locul de muncă. Însă, dacă un astfel de eveni­ment totuși s-a produs, angajații și familiile lor ar trebui să conteze pe asistență. În acest sens, OIM se pronunță pentru asigurarea tu­turor salariaților pentru riscul unor acciden­te”, a relevat vicedirectorul general al OIM.

„Cunoștințele noastre, mecanismele cu ca­racter organizatoric și managerial constituie garanția soluționării cu succes a problemelor ce țin de protecția muncii. Succesul depinde în mare măsură de determinarea și eforturi­le oamenilor din toate țările, la fiecare loc de muncă”, a menționat Sandra Polaski la fina­lul discursului.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand