16 iunie 2024
Chisinau
Social

Propuneri pentru simplificarea remunerării străinilor care lucrează la distanță

Loading
Social Propuneri pentru simplificarea remunerării străinilor care lucrează la distanță
Propuneri pentru simplificarea remunerării străinilor care lucrează la distanță
freepick.com

Unii patroni din Republica Moldova afirmă că se confrun­tă cu probleme la achitarea salariilor angajaților care lu­crează pentru ei din altă țară, la distanță. În context, în ca­drul Consiliului Economic de pe lângă prim-ministru a fost organizată o ședință pentru a discuta soluțiile care să facili­teze munca la distanță.

Principala problemă ține de faptul că, la sfârșitul lunii, când an­gajatorul trebuie să transfere sala­riul angajatului său peste hotare, acestuia îi este dificil să-i rețină impozitele aferente salariului, adi­că impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurare obligatorie de asisten­ta medicala. Asta pentru că stră­inul angajat nu deține codul fiscal personal (IDNP), iar contribuțiile de asigurări sociale și primele de asigurări medicale pot fi plătite de o persoană ce deține IDNP, pe când impozitul pe venit e posibil să fie reținut de angajator în baza seriei și a numărului paşaportului salariatului respectiv.

În cadrul ședinței s-a propus drept soluție pentru această pro­blemă contractarea sau angajarea la distanță a cetățenilor străini prin contracte de prestări servicii, prin excluderea obligației de avea acte de predare primire semnate și trecerea în cont a TVA și, re­spectiv, restituirea acesteia, scrie bizlaw.md.

O altă soluție analizată a fost angajarea străinilor prin contrac­te individuale de muncă ce ar stipula plata contribuțiilor sociale și a celor medicale. Totodată, s-a propus și posibilitatea reducerii răspunderii pentru sănătatea și securitatea în muncă și achitarea salariului în valută străină pentru cei care lucrează la distanță.

Autoritățile spun că aceste propuneri necesită o analiză amănunțită, astfel încât să fie respectate drepturile angajaților. În același timp, să nu aibă de sufe­rit bugetul Republicii Moldova prin omiterea potențialelor veni­turi de la contractele de muncă la distanță încheiate cu străinii aflați în afara țării.

Potrivit Consiliului Economic, propunerile finale discutate ur­mează să fie sintetizate într-un document care să poată fi luat în considerare la elaborarea modifi­cărilor normative.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand