22 mai 2024
Chisinau
Social

Proiectul de lege privind tichetele de masă, înregistrat la Parlament

Loading
Social Proiectul de lege privind tichetele de masă, înregistrat la Parlament
Proiectul de lege privind tichetele de masă, înregistrat la Parlament
Foto: alexsolor.ru

Foto: alexsolor.ru

 

Un proiect de lege privind in­stituirea în ţara noastră a unui sistem al tichetelor de masă a fost înregistrat, recent, în Parlament. Andrian Candu, preşedintele Legislativului, a anunţat că documentul ar pu­tea fi votat de deputaţi până la sfârşitul lunii iulie a acestui an şi pus în aplicare de la în­ceputul anului viitor.

 

După ce a fost lansată în Le­gislativ, la începutul acestui an, iniţiativa în cauză a fost dezbă­tută, între timp, şi în societate, a precizat preşedintele Parlamen­tului. Pe parcurs, reprezentanţii acestei instituţii au fost atenţi la opiniile exprimate atât din partea mediului de afaceri, cât şi din cea a angajaţilor, dar şi a experţilor internaţionali. Unele propuneri bune au fost luate în considera­re şi se regăsesc în acest proiect de lege, a dat asigurări Andrian Candu.

Potrivit lui, ideea sistemului respectiv reprezintă o posibilitate legală pentru angajator de a oferi lucrătorilor un supliment la sala­riu sub formă de tichete de masă pe suport de hârtie sau în format electronic. Aceste mijloace finan­ciare ar urma să fie direcţionate spre procurarea de produse ali­mentare din magazine, restau­rante, cafenele, cantine etc.

Din suplimentul acordat sub formă de tichete de masă nu va fi reţinut nici impozitul pe venit, nici contribuţii de asigurări soci­ale sau medicale. Pentru angajat, tichetele de masă vor constitui un adaos net la salariu, iar pentru angajator – o cheltuială deducti­bilă.

Pe lângă caracterul lui social legat de alimentaţia lucrătorilor, acest instrument, care este folo­sit în mai multe state, în special europene, oferă 

statului posibi­litatea de a contribui indirect la creşterea economiei, dar cel mai important, de a lupta cu salariile în plic şi cu evaziunea fiscală, a detaliat Andrian Candu.

Înainte însă de a fi definitivat şi prezentat în plenul Parlamen­tului, proiectul respectiv urmează să fie supus unei noi dezbateri publice, ce ar putea fi organizată în timpul apropiat şi la care vor fi invitaţi să participe şi experţi in­ternaţionali.

„Ideea e ca această lege să fie votată până la sfârşitul lunii iulie a acestui an, astfel încât să avem timp destul, încă jumătate de an, de pregătire a celorlalte acte nor­mative necesare, a mediului de afaceri, să apară operatorii care vor gestiona sistemul tichetelor de masă. Sper ca, de la începu­tul anului viitor, sistemul să fie deja funcţional, iar angajaţii să se bucure de acest supliment la salariu”, a subliniat Andrian Can­du.

De menţionat că iniţiativa pri­vind sistemul tichetelor de masă este promovată de sindicate pe parcursul mai multor ani. Condu­cerea Parlamentului şi-a asumat angajamentul de a o susţine în urma unor dezbateri pe margi­nea problemelor de protecţie social-economică a salariaţilor, avute cu reprezentanţii CNSM în a doua jumătate a anului trecut.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand