25 iunie 2024
Chisinau
Social

Proiectele politicii fiscale și ale bugetelor, pe agenda zilei

Loading
Social Proiectele politicii fiscale și ale bugetelor, pe agenda zilei
Proiectele politicii fiscale și ale bugetelor, pe agenda zilei
mangalia.ro

Membrii Comisiei naționale pen­tru consultări și negocieri colective (CNCNC) s-au întrunit, în una din zilele trecute, într-o ședință online, în care au examinat patru subiecte importante. Este vorba de proiec­tul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, proiectul legii bugetului de stat pentru anul viitor și de cel al legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru 2021, precum și de proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul viitor.

Astfel, au fost prezentate principalele măsuri de politică vamală și fiscală pentru următorul an axate pe: uniformizarea cote­lor de impozitare a veniturilor, modificări la scutirile acordate persoanelor fizice, pro­gramele de susținere directă a activității de întreprinzător, impozitarea veniturilor financiare etc.

 

Propunerile CNSM

Membrii Comisiei au susținut proiec­tele prezentate, cu unele propuneri de îmbunătățire și considerare. Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) a venit cu un șir de avize asupra celor patru proiecte de legi. Astfel, cu re­ferire la proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2021, CNSM propune majorarea transferu­rilor de la bugetul de stat pentru asigu­rarea persoanele neangajate, prevăzute la art. 4, alin. (4) din Legea cu privire la asigu­rarea obligatorie de asistență medicală nr. 1585/1998, pentru care Guvernul are cali­tatea de asigurat, pornind de la numărul persoanelor și prima de asigurare obliga­torie de asistență medical în sumă fixă de 4056 de lei.

De asemenea, sindicaliștii s-au arătat deranjați de faptul că în proiectul supus avizării nu sunt prevăzute mijloace finan­ciare necesare pentru a treia etapă (din 01.07.2021) de majorare a salariilor perso­nalului din instituțiile medicale, care fusese anunțată anterior. Cât privește proiectul de lege a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021, CNSM consideră necesară modificarea mecanismului de in­dexare a pensiilor, stabilind un plafon mi­nim garantat al coeficientului de indexare, astfel încât să fie asigurată creșterea de cel puțin 5% a pensiilor la 1 aprilie și de cel puțin 5% la 1 octombrie.

În contextul propunerii de majorare a contribuţiei de asigurări sociale de stat obli­gatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anua­lă), CNSM reiterează necesitatea modificării legislației în domeniul asigurărilor sociale de stat în vederea acordării dreptului per­soanelor care achită această contribuție de a beneficia de toate prestațiile de asigurări sociale, dar și cu alte modificări, menite să protejeze contribuabilul.

 

Bani pentru majorarea salariilor personalului medical

Cu referire la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, sindicaliștii so­licită să fie prevăzute mijloace financiare pentru majorările salariale pentru întregul personal (medical și cel de specialitate, de deservire tehnica, personalul auxiliar și muncitorii) corespunzător etapei a doua (din 01.01.2021) de majorare a salariilor anunțată anterior de către Guvern.

De asemenea, în scopul asigurării unui tratament egal și echitabil al beneficiarilor indemnizațiilor acordate familiilor cu copii, CNSM propune acordarea din bugetul de stat a indemnizației lunare pentru îngriji­rea copiilor până la vârsta de doi ani nu doar pentru persoanele neasigurate, dar și cele asigurate.

Astfel, persoanele asigurate ar urma să beneficieze simultan atât de prestația din bugetul de stat, cât și de cea de creștere a copilului până la vârsta de 2,2-3 ani, achita­tă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

De remarcat faptul că CNSM a mai fă­cut și alte propuneri de îmbunătățire a re­spectivelor proiecte de lege. Documentele urmează să fie remise Parlamentului spre aprobare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand