14 iunie 2024
Chisinau
Social

Programe de învăţare la locul de muncă, în contextul evoluțiilor la nivel internaţional

Loading
Social Programe de învăţare la locul de muncă, în contextul evoluțiilor la nivel internaţional
Programe de învăţare la locul de muncă, în contextul evoluțiilor la nivel internaţional

 invatarea-la-locul-de-munca

 

Republica Moldova va face parte dintr-un proiect regi­onal pentru Europa de Est și Kazahstan cu genericul „Învățarea la locul de mun­că în formarea profesiona­lă”. Este o platformă pentru schimbul de bune practici din sistemele de educaţie şi formare profesională din di­ferite țări. 

 

Principalele teme de discuţie vi­zează relevanţa, calitatea şi guver­nanţa programelor de învăţare la locul de muncă, în contextul dez­voltărilor la nivel internaţional, al transformărilor sistemului de în­văţământ profesional şi tehnic şi al necesităţii optimizării cooperării cu mediul economic.

Vladimir Lungu, expert național în cadrul acestui proiect din par­tea Republicii Moldova, a invitat, miercuri, reprezentanți de la Mi­nisterul Educației, ANOFM, școli profesionale și oameni de aface­re la un atelier, pentru a le vorbi despre conceptul proiectului care se va derula pe o perioadă de trei ani și a prezentat rezultatele Carto­grafierii învățării la locul de mun­că în Republica Moldova. Apoi, participanții au vorbit despre bari­erele și provocările în implementa­rea proiectului „Învățarea la locul de muncă în Moldova” și ce trebu­ie de întreprins pentru a schimba situația în bine.

„Este un proiect al ETF (Wor­king together Learning for life) lansat la Minsk în luna iunie. Se pune accentul pe instruirea la locul de muncă, cum să se integreze în colectiv proaspătul absolvent, cum să lucreze eficient. Este o ruptură în ceea ce oferă școala și ce cere businessul. În R. Moldova au fost adoptate documente strategice în care se pune accentul pe instrui­rea bazată pe formarea abilităților practice”, a menționat Vladimir Lungu.

Studentul trece prin câteva etape de instruire profesională. La început, participă la formarea profesională în atelierele școlare. Următoarea etapă de instruire se face la locul de muncă. În afară de abilități profesionale, aici învață să se integreze în colectiv. Agenții economici prezenți la atelier au susținut că, din păcate, proaspeții absolvenți sunt slab pregătiți din punct de vedere profesional și e nevoie de investiții suplimentare pentru a-i forma ca specialiști.

Sergiu Iurcu, şef-adjunct al De-partamentului protecție social-economică din cadrul CNSM, re­prezentantul sindicatelor la acest atelier, a menționat că „noi trebuie să promovăm învățarea la locul de muncă și că ar trebui să existe o colaborare strânsă între agenții economici și școlile profesionale, pentru ca acestea să pregăteas­că tineri profesioniști chiar de pe băncile instituției”.

Compania Draexlmaier Auto­motive a experimentat metoda germană de instruire. Potrivit acesteia, 30% trebuie să ocupe instru­irea teoretică și 70% – instruirea practică. Mai mulți agenți econo­mici susțin însă că nu dispun de condiții și finanțări pentru a-și permite acest lux. Adică, în opinia lor, ar trebui să existe niște stimu­lente financiare pentru a putea transpune în practică acest lucru. E cunoscut faptul că fonduri publi­ce sunt disponibile doar în cadrul instruirii și formării profesionale inițiale și nu există finanțări pen­tru formări profesionale continue. ANOFM oferă sprijin financiar doar pentru șomeri.

Potrivit expertului Vladimir Lungu, Republica Moldova are principalele strategii, cadrul ge­neral pentru învățarea la locul de muncă, dar mecanismele reale, ca­drul regulator, instrucțiunile etc. sunt abia în stadiu de elaborare. Nu este sistem funcțional și cadrul instituțional pentru implemen­tarea cu succes a programelor de învățare la locul de muncă. În plus, există și o motivare slabă pentru angajatori, precum și lipsa resur­selor financiare pentru implemen­tarea programelor de acest gen, a conchis Vladimir Lungu.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand