22 aprilie 2024
Chisinau
Social

Profesiile sindicale în noul Clasificator al ocupaţiilor

Loading
Social Profesiile sindicale în noul Clasificator al ocupaţiilor
Profesiile sindicale în noul Clasificator al ocupaţiilor

 

 

mercendaiser

Foto: apple.com

Pe 1 ianuarie, în Republica Mol­dova a intrat în vigoare noul Cla­sificator al ocupaţiilor. În acesta au apărut 860 de denumiri noi şi au dispărut circa o mie și jumăta­te de profesii depăşite de realitate. Chiar dacă noul catalog a intrat în vigoare în anul curent, roadele muncii specialiştilor care l-au ela­borat au fost utilizate cu succes în cadrul recensământului populaţiei desfăşurat în mai 2014.

 

Clasificatorul de ocupaţii de regulă este înnoit o dată la 20 de ani. Ultimul, în baza căruia a fost elaborată actuala variantă, a fost publicat în anul 1997. Apariţia mai devreme a noii redacţii este total justifica­tă şi chiar necesară, pornind de la faptul că în anul 2008 Moldova a adoptat clasi­ficarea internaţională standard a ocupaţi­ilor ISCO-08 şi urma să-şi aducă propriile normative în concordanţă cu aceasta.

 

g_social

Specialiştii ministerului au muncit la noul clasificator mai mult de un an și jumate

 

Potrivit lui Gheorghe Sârcu, consultant superior al Direcţiei politici salariale a Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale și Familiei, la elaborarea noului clasificator au fost luate în consideraţie nu doar noile standarde, practica Belarusului, a Rusiei şi României, dar şi opiniile şi propunerile înaintate de mai multe structuri de stat şi întreprinderi din ţară.

 

De la arhitect de baze de date la merchandiser

 

În final, au dispărut mai multe profesii din astfel de ramuri precum cea chimică, metalurgică, militară. Totodată, a apărut un şir întreg de ocupaţii noi, în special, în domeniul tehnologiilor informaţionale de comunicaţii – analist şi proiectant sisteme informatice, designer software, specialist în e-Afaceri, arhitect de baze de date etc. În clasificator s-a regăsit și un grup întreg de manageri în diferite domenii – intervi­evator pentru sondaje, pentru cercetări de marketing. Au fost incluse și profesii care deocamdată nu pot fi studiate în Moldova, dar care sunt totuși solicitate pe piață, – merchandiser, operator de call center etc.

S-a extins lista funcționarilor sindicali – secretar al organizației sindicale, șef de­partament organizație sindicală națională și consilier președinte organizaţie sindica­lă/profesională națională. De asemenea, a mai fost reflectată încă o realitate nouă în mișcarea sindicală – apariția propriu­lui Inspectorat al Muncii. În Clasificator au fost incluse astfel de funcții ca inspec­tor, șef al Inspectoratului Muncii al Sin­dicatelor. În opinia lui Gheorghe Sârcu, elaborarea noului clasificator a fost o ne­cesitate. „În baza clasificatorului este ela­borat planul de admitere în instituțiile de învățământ, este stabilit la care profesii și specialități urmează a fi pregătite cadrele în universități și școlile profesional-tehni­ce”, ne explică acesta.

„Totodată, de clasificator au nevoie agențiile de ocupare a forței de muncă atunci când întreprinderile vin cu lista specialiștilor solicitați. Clasificatorul este necesar și pentru statisticieni – pentru a desfășura recensăminte, când este stabili­tă populația aptă de muncă din țară, unde e angajat fiecare și ce funcție ocupă. De asemenea, clasificatorul este necesar pen­tru comparații internaționale și în interes de migrare a forței de muncă atunci când un specialist de-al nostru pleacă să se an­gajeze peste hotare”.

 

P.S. Din cauza dificultăților la capi­tolul finanțare, Clasificatorul ocupaţiilor din Republica Moldova a apărut într-un tiraj modest – 1000 de exemplare, ma­joritatea fiind deja repartizate ministe­relor, agențiilor de stat, primăriilor din localități. De asemenea, acesta urmează a fi distribuit și întreprinderilor mari. În total, au mai rămas circa 200 de exem­plare. Cei care nu vor putea beneficia de varianta printată a acestei ediții, care, de altfel, este una destul de voluminoasă, o vor putea accesa în format electronic pe site-ul ministerului sau în „Monitorul Oficial” (Nr. 120-126 din 23 mai 2014).

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand